Stå utanför facket – varje persons ensak eller osolidarisk handling?

Publicerad:

Resultaten av Byggnads årliga medlemsenkät presenteras av förbundsordförande Hans Tilly och utredningschef Anders Bäckström. 1000 medlemmar har tillfrågats om sin syn på bland annat värdet av att vara facklig medlem och hur man vill att förbundet ska arbeta. De tillfrågade har yttrat sig om en rad frågor, som jämställdhet, facklig utbildning och solidaritet liksom facklig-politisk samverkan.

Dessutom presenteras en delredovisning av en ny undersökning om arbetsmiljö. Denna gjordes bland Byggnads skyddsombud under Arbetsmiljöveckan i maj 2003 i samband med att omkring 1300 skyddsronder genomfördes.

Fullmäktige, som är Byggnads högsta beslutande organ mellan kongresserna vart fjärde år, hålls denna gång på Hotel Galaxen i Borlänge. Tisdagen den 17 juni mellan kl 15.00 – 16.30 delar Göran Persson ut en rad kulturstipendier på sammanlagt 200 000 kronor till konstnärer, författare, hantverkare och en pensionärsorganisation. Dessutom delas två splitter nya utmärkelser ut: till ”Årets sektion” och ”Årets byggnadsarbetare”. Den senare får 20 000 kronor.

Anmäld Dig till tf pressekreterare Malin Engstedt, mobiltel 070–528 33 22
malin.engstedt@gamma.telenordia.se

 

Uppdaterad: