Byggnads fortsätter arbeta för ordning och reda på arbetsmarknaden

Publicerad:

Onsdagen den 18 juni beslutade Byggnads fullmäktige, som är förbundets högsta beslutande instans mellan kongresserna, att anta följande uttalande:

LO har bildat en aktionsgrupp för ordning och reda på arbetsmarknaden svar på den så kallade Rollénutredningen inför EU:s utvidgning 2004. Gruppen, som kommit till efter ett gemensamt arbete mellan Byggnads, Elektrikerna, Målarna, Fastighets, Transport och Seko, är tillsatt ”med insikten att det bästa skyddet för arbetsmarknadens ordning och reda är kollektivavtal och arbetsrättslagar som efterlevs”.

Byggnads menar att det finns påtagliga problem på arbetsmarknaden, framförallt inom bygg-, transport- och tjänstesektorn. Byggnads ser en överhängande risk att de förvärras främst till följd av fri rörlighet för tjänster och företags fria etableringsrätt.

Beslutet att tillsätta en aktionsgrupp är bra. Under de senaste åren har vi sett många exempel på skrupelfria företagare som utnyttjar kryphål i lagen. Arbetskraft, främst från Baltikum och andra länder i öst, får arbeta för lön under gällande svenska kollektivavtal och med dålig arbetsmiljö. Facket får inte ens tala med de byggnadsarbetare som snabbt förses med F-skattesedlar och exploateras under täckmanteln ”egenföretagare”. I Skåne startar en person sådana företag på löpande band trots att han har gått i personlig konkurs. Det senaste exemplet är ”Rent-a-farmer”. Myndigheter och fack kommer inte åt honom med gällande lagstiftning eller kollektivavtal.

När Vägverket Väst upphandlade Svinesundbron fick tyska Bilfinger-Berger byggkontraktet med ett lågt anbud. Senare visade det sig att byggfirman ville anlita polska betongarbetare till en betydligt lägre lön än de svenska kollegornas. Arbetsförmedlingen Utland godkände (med kollektivavtal som förutsättning) 15 polska betongarbetare, trots att det finns arbetslösa sådana i Sverige och trots Byggnads nej.

Byggnads välkomnar kollegor från alla EU-länder. Vi vill däremot inte se utnyttjande av arbetskraft. Företag som verkar inom vårt område ska sluta kollektivavtal även för arbetare från EU-länder utanför Sverige. Myndigheterna måste komma tillrätta med de oseriösa företagare som vädrar morgonluft inför 2004.

Byggnads stödjer LO:s aktionsgrupp. Följande frågor har högsta prioritet:

- Huvudentreprenörer måste ges ansvar för underentreprenörers skatter och sociala avgifter

- Bemanningsföretag måste bli föremål för auktorisation

- Fördjupad kontroll och skärpta krav vid utfärdande av F-skattsedel.

Om inte dessa åtgärder vidtas kräver Byggnads att LO fullföljer beslutet att ompröva frågan om att införa övergångsregler i samband med att EU utvidgas 2004.

För frågor eller mer information, ring förbundsordförande Hans Tilly, mobiltel 070 – 552 67 40.

Uppdaterad: