Byggnads medlemmar anger pressade byggtider som största arbetsmiljöproblemet

Publicerad:

Onsdagen den 18 juni beslutade Byggnads fullmäktige, som är förbundets högsta beslutande instans mellan kongresserna, att anta följande uttalande:

Byggnads medlemmar vittnar om hur pressade byggtider ökar. I de undersökningar om arbetsmiljö som Byggnads gjort anger omkring fyra av fem byggnadsarbetare att ökande stress är det största arbetsmiljöproblemet.

Sedan en längre tid diskuterar Svenska Elektrikerförbundet arbetsmiljö, framförallt de pressade byggtiderna, med motparten Elektriska Installatörsorganisationen.

Byggnads arbetar sedan flera år tillbaka för att komma tillrätta med de pressade byggtiderna. Den ger dålig arbetsmiljö, dåliga produkter och dålig ekonomi eftersom fel uppstår som med tiden måste åtgärdas med onödiga kostnader som följd. Över hälften av Sveriges kommuner anger att de lider av ”fuskbyggen” och mögelskadade hus.

I ett öppet brev till kommuner, landsting, statliga myndigheter och byggföretag skrev vi 2001: ”Svenska byggnadsarbetare vill inte vara med och bidra till att bygga hus som möglar”. Byggnader och installationer har blivit mer komplicerade. Ofta kommer en rad ändringar till efter hand. Dessa borde egentligen förlänga byggtiden – i stället står slutdatumet fast.

En annan aktuell fråga är den om garantitid för byggen. Från flera håll kommer nu kravet på fem års garantitid för byggen – en självklarhet för några byggföretag men inte för Sveriges Byggindustrier trots att deras egen Byggkommission kom med förslaget.

Byggnads
- stödjer elektrikernas kamp mot pressade byggtider
- fortsätter att arbeta mot pressade byggtider som drabbar medlemmarna.

För frågor eller mer information, ring förbundsordförande Hans Tilly, mobiltel 070 – 552 67 40.

Uppdaterad: