Byggnads pressmeddelanden 2004

 • Fyra fackförbund skänker pengar till Röda Korset

  Behoven i det aktuella området är i det närmaste omättligt, liksom människors behov av att visa medkänsla och på olika försöka hjälpa till. Vi fyra förbund skänker idag 200 000 kr till Röda Korset och uppmanar andra fackförbund att bidra med ekonomis...

 • Fyra fackförbund skänker pengar till Röda Korset

  Behoven i det aktuella området är i det närmaste omättligt, liksom människors behov av att visa medkänsla och på olika försöka hjälpa till.Vi fyra förbund skänker idag 200 000 kr till Röda Korset och uppmanar andra fackförbund att bidra med ekonomisk...

 • Arbetsdomstolens beslut:

  – Det var väntat att AD skulle slå fast att Byggnads stridsåtgärder är tillåtna i enlighet med svensk arbetsrättslig tradition. För oss har det hela tiden varit självklart att det är svenska regler och lagar som ska gälla för alla på svensk arbetsmar...

 • Byggnads får utmärkelse av Artister mot nazister

  Motiveringen till utmärkelsen är:”Svenska Byggnadsarbetareförbundet tilldelas denna hedersutmärkelse för sitt offensiva fackliga arbete i form av policy, utbildning av förtroendevalda och medlemmar samt opinionsbildning mot nazistiska, rasistiska och...

 • Utredning om ett nytt fackförbund inom bygg-, underhålls- och fastighetssektorn

  Ordförandena i de fyra förbunden säger att: ”Vi ser ett allt större behov av att vara ännu mer medlemsnära än i dag, samtidigt som behovet att bevaka att kollektivavtal och arbetsmiljöregler efterlevs blir allt större. Med ett gemensamt förbund kan v...

 • Byggnads vann principiellt viktigt mål

  Byggnads stämde därför Sveriges Byggindustrier och Peab Sverige inför Arbetsdomstolen år 2001 sedan Peab tillämpat tidlön i stället för ackord vid tre brobyggen på Botniabanan. Arbetsdomstolen har idag, onsdagen den 10 november, meddelat dom och Bygg...

 • JM förlitar sig på ”Poolia” i fortsättningen

  - Jag kan inte tolka JMs uppsägningar i Göteborg på något annat sätt än att de tänker förlita sig på bemanningsföretag i fortsättningen. Med tanke på att det just nu byggs så mycket i Göteborg så behövs det byggnadsarbetare, därför är det högst anmär...

 • Pressmeddelande: Byggnads kulturstipendiater 2004

  Stipendienämnden hade som vanligt en tuff uppgift med att få fram de slutliga mottagarna bland de drygt 400 sökande. Utdelningen av stipendierna äger rum hos statsminister Göran Persson, tillika ordförande i Byggnads stipendienämnd, i Sagerska Palats...

 • Var tredje svensk byggarbetsplats saknar hjälmar

  Det är några av de uppgifter som framkommer i redovisningen av Svenska Byggnadsarbetareförbundets Arbetsmiljövecka som genomfördes under vecka 20 i år. Totalt har cirka 2 000 byggarbetsplatser besökts och det är i första hand den personliga skyddsutr...

 • Byggnadsarbetare är rädda för att dö på jobbet

  - Den rädsla som finns hos våra medlemmar är helt befogad, i synnerhet som det var tre byggnadsarbetare som dog på jobbet inom loppet av tre dagar i slutet av maj, säger Byggnads ordförande, Hans Tilly, i en kommentar. 15 procent av medlemskåren oroa...

Uppdaterad: