Byggnadsarbetare är rädda för att dö på jobbet

Publicerad:

- Den rädsla som finns hos våra medlemmar är helt befogad, i synnerhet som det var tre byggnadsarbetare som dog på jobbet inom loppet av tre dagar i slutet av maj, säger Byggnads ordförande, Hans Tilly, i en kommentar.

15 procent av medlemskåren oroar sig för att dö av arbetet ibland och 40 procent sällan. Nästan 90 procent är rädda för att bli skadade av arbetet. Och det är så många 18 procent som tror att de bara kan fortsätta som byggnadsarbetare till högst 50 års ålder.

- Den bild som förmedlas i de här svaren utgör inte direkt någon reklambild för byggbranschen, säger Hans Tilly.

Damm, stress och tunga lyft är annars de största upplevda hälsoriskerna. Nästan 70 proent av medlemmarna har angett damm som en av de största häsloriskerna.

Nästan en femtedel av medlemmarna tror att de kommer att sluta som byggnadsarbetare före eller vid 50 års ålder. Bara en femtedel räknar med att arbeta som byggnadsarbetare fram till normal pensionsålder.

Drygt en tredjedel, 34 procent, av Byggnads medlemmar har varit arbetslösa någon gång under de senaste två åren. Sammantaget framgår att 85 procent varit arbetslösa mer än en månad.

Medlemmarnas uppfattning om arbetsförmedlingen har blivit starkt kritisk. Över 80 procent uppger att de inte fått något erbjudande om arbete genom arbetsförmedlingen.

För eventuella frågor ring förbundsordföranden Hans Tilly på 070 – 552 67 40 eller Byggnads utredningschef, Anders Bäckström, på 070 – 555 26 99.

Uppdaterad: