Var tredje svensk byggarbetsplats saknar hjälmar

Publicerad:

Det är några av de uppgifter som framkommer i redovisningen av Svenska Byggnadsarbetareförbundets Arbetsmiljövecka som genomfördes under vecka 20 i år. Totalt har cirka 2 000 byggarbetsplatser besökts och det är i första hand den personliga skyddsutrustningen, som t ex hjälmar och hörselskydd, som har kontrollerats.

- Resultatet är högst anmärkningsvärt. Vi vet att det brister på en del byggarbetsplatser men att det var så här dåligt var dessvärre en nyhet för mig, säger Byggnads ordförande Hans Tilly i en första kommentar.

Undersökningen visar att bara hälften av de kontrollerade arbetsplatsena hade tillgång till andningsskydd. Endast 30 procent av de byggnadsarbetare som Byggnads träffade ansåg att de fått tillräcklig information om buller och hörselskador som tillhör de vanligaste arbetsskadorna inom byggbranschen.

Undersökningen visar därmed att:

- Byggnads medlemmar saknar viktig personlig skyddsutrustning samt kunskap om skyddsutrustningen.
- Arbetsgivarna bryter mot arbetsmiljölagen och de föreskrifter som gäller.
- Belastningsskador och olyckor skulle kunna minska kraftigt om kunskapen ökade och om arbetsgivarna följde de lagar och föreskrifter som redan finns.

Vad kan då Byggnads göra för att höja säkerheten för sina medlemmar?

- Om vi ska kunna minska skador och olyckor i byggbranschen måste medlemmarna bli mer medvetna om riskerna och ta konsekvenserna av det. Vi måste också ställa större krav på arbetsgivarna när det gäller förhandlingar på arbetsmiljöområdet, säger Hans Tilly.

Byggnads Arbetsmiljövecka, som genomfördes mellan den 10 och 14 maj i år, är den femte i ordningen. Förra året var det företagshälsovården som var i fokus när byggarbetsplatserna kontrollerades.

Syftet med Arbetsmiljöveckan är att öka medvetenheten bland Byggnads medlemmar om arbetsmiljöfrågor men också att aktivera de cirka 4 500 skyddsombuden.

I år var det 1 917 arbetsplatser som besöktes av sina skyddsombud eller regionala skyddsombud vilket innebär att 1 000 skyddsombud har deltagit aktivt i Arbetsmiljöveckan. Utöver detta har avdelningarnas regionala skyddsombud kontrollerat ytterligare 1 000 arbetsplatser.

I mitten av juni presenterade vi också en enkät bland Byggnads medlemmar där det framkom att majoriteten av medlemmarna är någon gång rädda för att dö på jobbet. En rädsla som är helt befogad eftersom det var inte mindre än tre byggnadsarbetare som dog inom loppet av tre dagar i slutet av maj.

Tidningen Byggnadsarbetaren har också konstaterat att 14 byggnadsarbetare omkom i samband med sitt jobb under förra året. Det var tre fler än året dessförinnan.

Höstens Arbetsmiljövecka, som infaller vecka 43, kommer att fokusera på fallolyckor inom byggbranschen, detta sedan åtta av förra årets dödsolyckor var just fallolyckor.

För eventuella frågor, ring förbundsordförande Hans Tilly på 070 – 552 67 40 eller Byggnads arbetsmiljöombudsman Kjell Johansson på 070 – 699 40 57.

Uppdaterad: