Pressmeddelande: Byggnads kulturstipendiater 2004

Publicerad:

Stipendienämnden hade som vanligt en tuff uppgift med att få fram de slutliga mottagarna bland de drygt 400 sökande.

Utdelningen av stipendierna äger rum hos statsminister Göran Persson, tillika ordförande i Byggnads stipendienämnd, i Sagerska Palatset i Stockholm den 25 augusti dit samtliga kulturstipendiater är inbjudna till utdelningen och efterföljande lunch.

MUSIK

BYGGNADS kulturstipendium 2004
har tilldelats
gitarristen
José Lucas
Solna
10 000 kronor


Stipendienämndens motivering:
José studerar för tillfället gitarr på Musikhögskolan i Stockholm och med tungt vägande rekommendationer från sina lärare ska han använda stipendiet för att delta i en Masterclass för gitarristen Sharon Isbin vid Aspen Music Festival & School i sommar.

BYGGNADS kulturstipendium 2004
har tilldelats
barytonen
Rasmus Ringborg
Stockholm
10 000 kronor


Stipendienämndens motivering:
Rasmus är en begåvad barytonsångare som sedan 2003 studerar vid Operahögskolan i Stockholm. För att kunna finansiera ytterligare studier för Susanna Eken vid Musikkonservatoriet i Köpenhamn tilldelas Rasmus ett stipendium från Byggnads stipendienämnd.

BYGGNADS kulturstipendium 2004
har tilldelats
violinisten
Elin Rubinsztein
Stockholm
10 000 kronor


Stipendienämndens motivering:
Elin är en ung, begåvad violinist som nu går sin diplomutbildning vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Utbildningen är ett led i samarbetet med Kungliga Filharmoniska Orkestern och KMH. Stipendiet ska användas för studier vid ”Bay View Music Summer Conservarory” i USA under sommaren 2004.

BYGGNADS kulturstipendium 2004
har tilldelats
jazzsångerskan
Cecilia Stalin
Stockholm
10 000 kronor


Stipendienämndens motivering:
Cecilia är sångerska, kompositör och arrangör med jazzen som bas. Hon studerar för tillfället på Musikhögskolan i Stockholm och ska med hjälp av stipendiet studera vidare i New York för att så småningom avlägga en Mastersexamen.

BYGGNADS kulturstipendium 2004
har tilldelats
dirigenten
Marit Strindlund
Stockholm
10 000 kronor


Stipendinämndens motivering:
Vid dirigentutbildningen på Musikhögskolan i Stockholm återfinns för närvarande Marit Strindlund. Hon har i hård konkurrens blivit antagen till en masterclass i dirigering i Sofia, Bulgarien och får därför motta Byggnads stipendium 2004.

BYGGNADS kulturstipendium 2004
har tilldelats
altviolinisten
Jenny Välitalo
Gammelstad
10 000 kronor


Stipendienämndens motivering:
Jenny spelar viola och är utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm samt Edsbergs musikinstitut. Hon har också studerat vid bl.a. AZ State University i USA. Med utmärkta vitsord från sina lärare ska hon nu med hjälp av Byggnads stipendium delta vid sommarkurser i Österrike samt USA.

BILDKONST


BYGGNADS kulturstipendium 2004
har tilldelats
Textilgruppen
Stockholm
10 000 kronor


Stipendienämndens motivering:
Textilgruppen, genom Anita Ullerstam, tilldelas Byggnads kulturstipendium i bildkonst för dokumentation i bok och utställning av Textilgruppens tjugoåriga verksamhet.
Textilgruppen har med sina medlemmar varit en viktig inspirationskälla för textilt nytänkande i Sverige med sin ”Konst för alla”.

BYGGNADS kulturstipendium 2004
har tilldelats
den svenska sektionen av internationella
XYLON
Stockholm
10 000 kronor


Stipendienämndens motivering:
Svenska sektionen av internationella XYLON, genom Kristina Anshelm, tilldelas Byggnads kulturstipendium i bildkonst för föreningens utställningsprojekt 2004.
Svenska Xylon har under många år arbetat härligt kreativt, i utställningar och publikationer, för att synliggöra originalträsnittet och högtryckets möjligheter som konstnärlig uttrycksform.

BYGGNADS kulturstipendium 2004
har tilldelats
skulptör
Mats Lodén
Insjön
10 000 kronor


Stipendienämndens motivering:
Mats Lodén tilldelas Byggnads kulturstipendium i bildkonst för projektet ”Figures in position”. Mats Lodén arbetar på ett kreativt sätt med skulptural offentlig gestaltning som inbjuder till viktiga samtal om relationer, utanförskap och mobbing.

BYGGNADS kulturstipendium 2004
har tilldelats
konstnär
Anna Berglind
Jönåker
10 000 kronor


Stipendienämndens motivering:
Anna Berglind tilldelas Byggnads kulturstipendium i bildkonst för projektet: Jag öppnar dörren till ”Det mörka rummet”. Anna Berglinds arbete med ljus och mörker i offentlig miljö lämnar ingen oberörd. Hennes personliga sökande efter sanningen från en mörk tid behandlar också några av vår tids brännande frågor – förtryck, rasism och förakt.

BYGGNADS kulturstipendium 2004
har tilldelats
konstpedagog
Åke Arnerdal
Stockholm
10 000 kronor


Stipendienämndes motivering:
Åke Arnerdal tilldelas Byggnads kulturstipendium i bildkonst för ett konstprojekt om ”drömmar och förhoppningar” på Skulpturens Hus (hösten 2004) av och med förståndshandikappade människor.Åke Arnerdal arbetar med ett angeläget projekt med människor i utanförskap där bild och gestaltning är en betydelsefull ingång till omvärldens förståelse och delaktighet.

BYGGNADS kulturstipendium 2004
har tilldelats
kulturbärare
Anna Stina Svakko,
Boden
5 000 kronor


Stipendienämndens motivering:
Anna Stina Svakko tilldelas Byggnads kulturstipendium i bildkonst för sitt arbete med att dokumentera och sprida kunskap om traditionella samiska koltar. Anna Stina Svakko är en stor kulturbärare av samisk kultur och tradition och hennes målmedvetna och utåtriktade arbete gör henne till en viktig kunskapsspridare av det samiska kulturarvet.

BYGGNADS kulturstipendium 2004
har tilldelats
konstnär
Annika Jauhola
Göteborg
5 000 kronor


Stipendienämndens motivering:
Annika Jauhola tilldelas Byggnads kulturstipendium i bildkonst för arbete med sten på Konstnärernas Kollektivverkstad i Bohuslän.Annika Jauhola arbetar på ett mycket personligt och uttrycksfullt sätt med mänsklig gestaltning i sten där figur och material förenas till ett självklart bildspråk.

TEATER

BYGGNADS kulturstipendium 2004
har tilldelats
konstnärlige ledaren
Kjell Stjernholm
Malmö
20 000 kronor


Stipendienämndens motivering:
Som grundare av och konstnärlig ledare för Moomsteatern i Malmö, en av världens främsta professionella teatrar för förståndshandikappade, har Kjell Stjernholm gjort och gör en enastående insats. För att få möjlighet till egen vidareutveckling inom specialområdet teater/handikapp tilldelas han Byggnads kulturstipendium.

LITTERATUR

BYGGNADS kulturstipendium 2004
har tilldelats
författaren
Anne Swärd
Simrishamn
10 000 kronor


Stipendienämndens motivering:
Med romanen ”Polarsommar” 2003 om en familj i kris gjorde Anne Swärd ovanligt lovordad och uppmärksammad debut. Det var första gången som en debutant nominerades till det prestigefyllda Augustpriset. För att få arbetsro inför sin nästa, med stor spänning emotsedda roman, tilldelas hon nu Byggnads kulturstipendium.

BYGGNADS kulturstipendium 2004
har tilldelats
författaren/journalisten
Ann Charlott Altstadt
Stockholm
10 000 kronor


Stipendienämndens motivering:
Ann Charlott Altstadt som 2001 publicerade boken ”Strejken på Toys R Us” planerar nu en ny bok i samma anda där hon kartlägger och sammanfattar de samhälleliga förändringar som ägt rum i Sverige de senaste decennierna, det som brukar benämnas systemskiftet eller ”den enda vägen”, och tilldelas för det ändamålet Byggnads kulturstipendium.

BYGGNADS kulturstipendium 2004
har tilldelats
miljöinspektör
Leif Kåvestad
Enskede
10 000 kronor


Stipendienämndens motivering:
En undersökning utförd av Miljöförvaltningen visar att vart fjärde hus i Stockholm, byggt efter 1977, är att betrakta som ”sjukt” och att de boende riskerar att drabbas av astma och allergier. Om detta finns det idag ingen samlad kunskap i bokform för t ex fastighetsskötare och skyddsombud eller för dem som ansvarar för inomhusmiljön i t ex barnstugor och skolor. Leif Kåvestad vill därför sammanställa en ”Handbok om sjuka hus” och tilldelas Byggnads kulturstipendium för sitt projekt.

DANS

BYGGNADS kulturstipendium 2004
har tilldelats
dansaren
Diana Jap
Märsta
10 000 kronor


Stipendienämndens motivering:
Diana Jap har just gått ut andra året på Kungliga Svenska Balettskolans gymnasium i Stockholm. Trots sin unga ålder har hon medverkat i föreställningar på Kungliga Operan, Konserthuset, Confidencen och Nalen. Diana får Byggnads stipendium för att kunna delta i en sex veckor lång sommarkurs vid American Academy of Ballet i New York.

FOTO

BYGGNADS kulturstipendium 2004
har tilldelats
fotografen
Mathias Rahm
Huddinge
15 000 kronor


Stipendienämndens motivering:
Mathias Rahm får Byggnads kulturstipendium för att dokumentera byggandet av ett av Sveriges mest spektakulära byggen – bostadshuset Turning Torso i Malmö. Syftet med denna dokumentation är att skildra bygget ur byggnadsarbetarnas perspektiv med tanke på de delvis exceptionella arbetsförhållanden som råder 54 våningar ovan mark.

ÖVRIGT

BYGGNADS kulturstipendium 2004
har tilldelats
hantverkare
Susanne Ekström
Mariestad
5 000 kronor


Stipendienämndens motivering:
Susanne Ekström påbörjade förra året en tvåårig bygghantverksutbildning på Da capo Hantverksskola i Mariestad. Hon får Byggnads kulturstipendium för att fullfölja studierna på bästa sätt genom att införskaffa en del litteratur samt handverktyg. Stipendiet är dessutom en uppmuntran för att locka fler tjejer till byggbranschen.

Uppdaterad: