Utredning om ett nytt fackförbund inom bygg-, underhålls- och fastighetssektorn

Publicerad:

Ordförandena i de fyra förbunden säger att:

”Vi ser ett allt större behov av att vara ännu mer medlemsnära än i dag, samtidigt som behovet att bevaka att kollektivavtal och arbetsmiljöregler efterlevs blir allt större. Med ett gemensamt förbund kan vi effektivisera administrationen och frigöra resurser för att med större styrka kunna hävda medlemmarnas intressen.”

Ett nytt förbund inom bygg-, underhålls- och fastighetssektorn skulle:
- förbättra medlemsservice och arbetsplatsbevakning,
- bättre hävda medlemmarnas intressen i samhällsdebatten,
- öka styrkan i avtalsförhandlingarna,
- öka effektiviteten i verksamheten.

Ett förslag om ett nytt fackförbund ska läggas fram sommaren 2006.

FAKTA:
Svenska Byggnadsarbetareförbundet organiserar ca 130 000 medlemmar. Dessa arbetar inom yrken som till exempel: träarbetare, betongarbetare, maskinförare, murare, plåtslagare, golvläggare, anläggningsarbetare och VVS-montörer.

Svenska Elektrikerförbundet organiserar ca 27 000 medlemmar. Dessa arbetar som installationselektriker, linjemontörer, kraftverkspersonal, radio- och TV-tekniker, IT-tekniker, hissmontörer och servicetekniker för vitvaror.

Fastighetsanställdas Förbund organiserar ca 40 000 medlemmar inom boendeservice/fastighetsskötsel och städningsarbeten.

Svenska Målareförbundet organiserar ca 17 000 medlemmar inom främst byggnadsmåleriyrket, men även lackerare vid bil- och industrilackeringsverkstäder.

För mer information kontakta förbundsordförandena:
Hans Tilly, Byggnads, tel. 08-728 48 10 eller 070-552 67 40
Stig Larsson, Elektrikerförbundet, tel. 08-412 82 23 eller 070-240 02 92
Hans Öhlund, Fastighets, tel. 08-696 11 50 eller 070-577 96 56
Lars-Åke Lundin, Målareförbundet, tel. 08-587 274 24 eller 070-586 29 04

Uppdaterad: