Arbetsdomstolens beslut:

Publicerad:

– Det var väntat att AD skulle slå fast att Byggnads stridsåtgärder är tillåtna i enlighet med svensk arbetsrättslig tradition. För oss har det hela tiden varit självklart att det är svenska regler och lagar som ska gälla för alla på svensk arbetsmarknad – oavsett vilket land man kommer från.

Det säger Byggnads ordförande Hans Tilly med anledning av att AD idag beslutade att avslå det lettiska företaget Laval Un Partneris interimistiska yrkande mot Byggnads. 

– För Byggnads är det en självklarhet att alla byggnadsarbetare, oavsett vilket land man kommer från, ska kunna arbeta under bra och rättvisa villkor med lika lön för lika arbete, säger Hans Tilly.

Det lettiska företaget har bland annat hävdat att de har ett kollektivavtal som är tecknat i Lettland och som de tycker ska gälla.

– ADs beslut idag tydliggör att det lettiska avtalet inte utgör något hinder för oss att fortsätta våra stridsåtgärder i syfte att få Laval Un Partneri att teckna ett svenskt kollektivavtal, säger Hans Tilly.

Beslutet i AD innebär att Byggnads kommer att fortsätta med sina stridsåtgärder tills Laval Un Partneri tecknar ett avtal med Byggnads. Byggnads stridsåtgärder har stöd från hela LO och dess förbund.

För ytterligare information kontakta:
Hans Tilly, förbundsordförande, tel 070-552 67 40
Gunnar Ericson, avtalssekreterare, tel 070-520 79 46

Uppdaterad: