Byggnads pressmeddelanden 2004

 • Hässleholm och Uppsala bäst på sektionsverksamhet

  Efter knivskarp konkurrens har Byggnads beslutat att utnämningen till ”Årets Sektion” får delas mellan de båda sektionerna eftersom båda har haft en fantastiskt bra verksamhet under det gångna året.Prissumman består av 10 000 kronor vardera och komme...

 • Lagbas i Västerås – Årets Byggnadsarbetare

  Mattias är lagbas på Peab i Västerås. Han får utmärkelsen för ”hans mycket goda och mänskliga egenskaper i de sammanhang som han deltagit i avdelningens verksamhet. På jobbet - i rollen som lagbas och arbetskamrat har kollegorna vittnat om Mattias om...

 • Beslutsprocessen om ROT-avdraget en parodi!

  Redan i vårbudgeten, som presenterades den 15 april kom beskedet att ROT-avdraget skulle införas och gälla fr o m samma dag, d v s den 15 april 2004 t o m den 30 juni 2005. Med regeringens och riksdagens hantering av frågan blir det nu omöjligt att f...

 • Pressmeddelande: Byggnads tar ut 170 personer i sympatiåtgärder

  Sympatiåtgärderna, som träder i kraft den 2 juni klockan 05.00, omfattar fyra arbetsplatser med totalt 170 personer som är medlemmar i Byggnads.De fyra arbetsplatserna är: NCC:s arbetsplatsDHL-terminalenPaketvägen MosåsÖrebro NCC:s arbetsplatsHallsbe...

 • Byggnads om beslutet om övergångsregler: -Nu måste regeringen agera snabbt!

  - Den 1:a Maj hälsar vi våra bröder och systrar i de nya medlemsländerna välkomna till Sverige för att arbeta. Från Byggnads sida ska vi göra allt vi kan för att ni ska få arbeta under lika villkor som svenska byggnadsarbetare, när det gäller såväl l...

 • Bosse Ringholm - de vita jobbens riddare!

  - Jag vill passa på att rikta ett uppriktigt tack till finansministern och hans båda kollegor i regeringen, bostadsminister Lars-Erik Löwdén och arbetslivsminister Hans Karlsson för att de har varit mottagliga för våra argument om att återinföra ROT-...

 • Byggnads stödjer SEKOs krav

  Det säger Byggnads förbundsordförande Hans Tilly i en kommentar med anledning av att Seko varslat om strejk från och med morgonen den 23 april om inte någon överenskommelse träffats innan dess. - Den fråga som SEKO nu är beredd att gå ut i strejk för...

 • Avtalet klart för 15 000 VVS-montörer

  Avtalet, som är treårigt utan uppsägningsmöjligheter, omfattar omkring15 000 VVS-montörer. Uppgörelsen innebär ett värde på 7,3 procent fördelat på tre år, från och med den 1 april 2004 till och med den 31 mars 2007. Arbetstidsförkortning genomförs o...

 • Avtal klart för 60 000 byggnadsarbetare

  Detta sedan Svenska Byggnadsarbetareförbundet kommit överens med Sveriges Byggindustrier om hur de nya byggnads- och anläggningsavtalen ska se ut. - Uppgörelsen är i stort sett en prolongering av det nuvarande avtalet och vi hamnar dessutom på samma...

 • Glasarbetarna först ut med nytt avtal – igen!

  Avtalet mellan Byggnads och Glasbranschföreningen blev klart innan det gamla avtalet löper ut imorgon den 31 mars. Uppgörelsen är treårig och gäller från och med den 1 april 2004 till och med den 31 mars 2007. Avtalet innebär ett totalt värde av 7,8...

Uppdaterad: