Kollektivavtalen grunden för EU-medlemskap

Kommissionären för den inre marknaden Charlie McCreevy är ute i ogjort väder när han redan nu säger att EU-kommissionen ska gå emot Byggnads i EG-domstolen i fallet mot byggföretaget Laval.
Publicerad:

Ett av kraven för Sveriges medlemskap i EU var att behålla kollektivavtalen i oförändrat skick. Så var den grundläggande tanken när Sverige blev ett av EUs medlemsländer – det var ett av villkoren för medlemskapet. Kollektivavtalen är också grunden för löntagarnas trygghet och säkerhet på arbetsmarknaden.

– Det är oerhört märkligt av en enskild EU-kommissionär att uttala sig så kategoriskt innan domstolen påbörjat behandlingen av ärendet, säger Hans Tilly. Det handlar ju om att skydda mot social dumpning, och har ingenting med den fria rörligheten att göra. Att redan säga att EU-kommissionen ska gå emot Byggnads vittnar om vilka krafter som står bakom åtminstone kommissionären.

Målet om Vaxholm, mellan byggföretaget Laval och Byggnads, handlar om fackliga stridsåtgärder. Men utstationeringsdirektivet påverkar uttryckligen inte rätten att vidta fackliga stridsåtgärder. I dagens läge är det klart att EG-domstolen ger alla medlemsstater och kommissionen rätt att yttra sig i ärendet.

För ytterligare kommentarer, v g kontakta Hans Tilly, förbundsordförande, 070 552 67 40

Uppdaterad: