Reglering av utländska företag

Byggnads och BI har nu förhandlat i två intensiva dagar. Sedan förra veckans förhandlingar har parterna börjat gå ner på djupet i viktiga frågor.
Publicerad:

– Vi menar att vi har fört konstruktiva diskussioner kring bägge parters viktiga frågor, säger Gunnar Ericson, Byggnads avtalssekretare.

Parterna har bland annat lyft frågan om en reglering av utländska företag som befinner tillfälligt i Sverige. Löneformer och lönesystem är ett annat ämne som diskuterats.

En av frågorna som också belysts är dykarnas och bil- och maskinförarnas problem.

Ytterligare exempel som parterna enats kring är att arbeta i arbetsgrupper. Man har goda erfarenheter av att lösa problem av långsiktig karaktär på detta sätt.

Parterna gör nu uppehåll över helgen och fortsätter på måndag morgon.

För vidare information, kontakta
Gunnar Ericson, 070-520 79 46

Uppdaterad: