Byggnads säger upp Entreprenadmaskinavtalet

Inte heller förhandlingarna med Maskinentreprenörerna resulterade i någon överenskommelse. Byggnads sa därför i dag, tisdagen den 1 november, upp avtalet som berör ca 1 500 medlemmar.
Publicerad:

Avtalet upphör onsdagen den 9 november kl 05.00.

Förhandlingarna startade i en god samtalston men avståndet mellan parterna ökade allteftersom förhandlingarna pågick. De frågor som har diskuterats är likartade med de som har diskuterats med Sveriges Byggindustrier när det gäller Bygg- och Anläggningsavtalet.

Parterna kommer att återuppta en diskussion onsdagen den 9 november.

För mer information, kontakta
Torbjörn Johansson, tfn 070-246 86 08

Uppdaterad: