Byggnads säger upp Bygg- och anläggningsavtalet

Byggnads har nu efter ett antal dagars förhandlingar med konstruktiva förslag på olika sätt försökt få ett avtal att komma till stånd som innehåller yrkanden från båda sidor.
Publicerad:

Diskussionerna har kommit att handla om kollektivavtalets ställning och efterlevnad i framtidens byggbransch.

– Vi vill både påbörja förändringar i årets avtalsrörelse och ge arbetsgrupper i uppgift att lösa en del svåra frågor, säger Hans Tilly.

De frågor som förhandlingarna i huvudsak har handlat om gäller:
- partsförhållande
- arbetsplatsanmälan
- arbetstidsfrågan
- 6 juni-frågan

Uppsägningstiden är sju kalenderdagar.

För mer information, kontakta
Hans Tilly, förbundsordförande, tfn 070-552 67 40
Gunnar Ericson, avtalssekreterare, tfn 070-520 79 46

Uppdaterad: