Bygg- och anläggningsavtalet klart

Lönen höjs med drygt 550 kronor i månaden för 60 000 byggnadsarbetare.
Publicerad:

Det är ett av resultaten i förhandlingarna mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier, som slutfördes natten mellan tisdagen och onsdagen. Parterna kom överens om en avtalsperiod om 17 månader, och att en klämdag i samband med nationaldagen den 6 juni införs.

–Vi fick igenom en rad principkrav. Höjningen av villkoren för bil- och maskinförare samt dykare är ett exempel. Vi betalade med pingsten mot att få klämdagen den 6 juni, där vi mötte hårdnackat motstånd inledningsvis, säger Hans Tilly.

Utgående lön höjs med 3,20 från 1 januari 2006 vilket betyder ca 550 kronor i månaden. Grundlönen höjs med 3 kronor, särskilda tillägg höjs med 2,8 procent och dykarnas dyktillägg höjs från 44 procent till 47 procent. Bil- och maskinförarnas löner höjs dessutom utöver 3,20 kronor med 1,25 kronor i timmen. Detta sker från den 1 januari 2006.

Vidare är Byggnads och Sveriges Byggindustrier överens om att det är Arbetsdomstolen som är den svenska domstol som ska avgöra tvister i branschen.

Då det gäller arbetstidsregler, är det den lokala avdelningen hos Byggnads som är part då övertiden överstiger 200 timmar.

Övriga delar som ingår i det överenskomna förhandlingspaketet är att reseersättningen höjs till 1,80 kr per kilometer, att 23-kronan blir kvar och att yrkesutbildningsavtalet sjösätts den 1 juni 2006.

Ett antal partsgemensamma arbetsgrupper ska tillsättas, bland annat om boende på annan ort, skyddsombudsutbildning och om lönehandledning.

För ytterligare information, kontakta
Hans Tilly, förbundsordförande, 070-552 67 40
Gunnar Ericson, avtalssekreterare, 070-520 79 46

Uppdaterad: