Entreprenadmaskinavtalet klart

Under fredagen den 11 november träffades en preliminär överenskommelse med Maskinentreprenörerna.
Publicerad:

Avtalsperiodens längd är 23 månader, vilket innebär att avtalet går ut den 30 september 2007.
Utgående lön för yrkesarbetare höjs med 2:75 kr per timme den 1 januari 2006 och med 2 kr per timme den 1 januari 2007.

Dessutom höjs den utgående lönen för maskin- och bilförare med ytterligare 88 öre per timme den 1 januari 2006 och med 66 öre per timme den 1 januari 2007.

Grundlönen höjs med tre kronor, till 112 kr per timme den 1 januari 2006 och till 114 kr per timme den 1 januari 2007. Maskinförares lön får dock inte understiga 115 kr per timme från den 1 januari 2007.

En klämdag i samband med nationaldagen den 6 juni införs, vilket är en kompensation för annandag pingst.

Reseersättningen höjs till 1:80 kr per kilometer. Milersättningen för resor i tjänst höjs med 1 kr per mil.

Ett tillägg i traktamentsreglerna gjordes. Bland annat så ska arbetsgivare erbjuda en ändamålsenlig och godtagbar logi i samband med arbete på annan ort. Om så inte sker utgår ett förrättningstillägg på 105 kr per dag.

Partsgemensamma arbetsgrupper tillsattes om arbetstid, övertid, särskilda lönetillägg och boende på annan ort. Arbetsgrupperna ska vara klara med sitt arbete till den 1 april 2006.

Partsförhållandena vid ackordslöneförhandlingar ändras från att tidigare ha varit arbetslaget till att vara Byggnads lokalavdelning.

- Vi är nöjda med förhandlingsresultatet. Frågan om partsförhållandena är en principiellt mycket viktig fråga för oss, säger Torbjörn Johansson i en kommentar. I och med det stärker vi inflytandet över lönebildningen.

För ytterligare information, kontakta
Torbjörn Johansson, 070-246 86 08

Uppdaterad: