Ett enhälligt avtalsråd

I dag (måndagen den 14 november) samlades 116 ombud i Byggnads avtalsråd för att ta ställning till ändringar och tillägg i de allmänna bestämmelserna i byggnadsavtalet, anläggningsavtalet och entreprenadmaskinavtalet.
Publicerad:
Efter diskussion ställde sig ett enigt avtalsråd bakom förbundsstyrelsens förslag till de avtal som lades fram den 9 november när det gällde bygg och anläggningsavtalet och den 11 november för entreprenadmaskinavtalet.

För bygg- och anläggningsavtalet kom parterna bland annat överens om lönehöjning med drygt 550 kronor i månaden och att en klämdag i samband med nationaldagen den 6 juni införs. Avtalsperioden blev 17 månader.

Avtalsperioden för entreprenadmaskinavtalet blev 23 månader. För yrkesarbetare blev det bland annat höjd lön med drygt 473 kronor per månad från den 1 januari 2006 och därefter med ytterligare drygt 344 kronor per månad från 1 januari, 2007.

För ytterligare information kontakta:
Hans Tilly, förbundsordförande, tel 070-552 67 40
Gunnar Ericson, avtalssekreterare, tel 070-520 79 46
Uppdaterad: