Uttalande om kollektivavtal och internationell solidaritet

Byggnads 14:e kongress har antagit följande uttalande om kollektivavtal och internationell solidaritet.
Publicerad:

Lön, arbetsmiljö, semester, arbetstid och försäkringar är delar av kollektivavtalet. Det är ett begrepp som fackföreningsrörelsen fått kämpa sig till under årtionde efter årtionde, med paragraf efter paragraf. Det som många betraktade som en självklarhet i arbetslivet, har vi arbetat hårt för att uppnå.
Vi har sett exempel på att få kollektivavtalet att gälla i många företag under de senaste åren men under andra förhållanden. Nu har det i stället för svenska företag kommit att röra sig om utländska företag med arbetskraft från andra länder.
Förhållandena har varit helt annorlunda vid förhandlingsbordet och i produktionen. En överenskommen lönenivå har inte alltid varit den som kommit byggnadsarbetarna till del.

Vi vet genom våra internationella projekt och de insatser Byggnads är delaktig i, att relationerna mellan fackföreningsrörelsen, arbetstagare och företag på många håll i världen motverkas.

Vi vill att situationen ska bli den omvända.
Respekten för mänskliga och fackliga rättig-heter måste uppfyllas för att motverka globaliseringens negativa konsekvenser. Vi till-hör en rörelse med starka internationella rötter, som vill bygga en starkare ställning och bättre tillvaro för alla människor. Den internationella solidariteten kommer i framtiden att förstärkas.

• Det ska vara en självklarhet att kollektivavtal slutna under huvudorganisationerna i Sverige finns på samtliga arbetsplatser
• Den internationella solidariteten är odiskutabel för Byggnads

För ytterligare information, kontakta
Hans Tilly, 070-552 67 40

Uppdaterad: