Resolution som stöd för Koreanska byggfacket

Publicerad:
Byggnads och SIF har sedan 1999 gett sitt stöd till Korean Federation of Construction Industry Trades Union (KFCITU) genom ett fackligt utveck-lings- och utbildningsprojekt, som drivits av Byggnads.

Genom detta projekt har KFCITU genomfört en rad utbildningar, workshops och seminarier för fackliga ledare, ombud och medlemmar som har lett till att förbundet har lyckats både utveckla och genomföra rekryteringskampanjer, och förhandla och sluta kollektiv- och arbetsplatsavtal.
KFCITU är – trots de enorma framsteg som gjorts vad beträffar både rekrytering och organisering av arbetare inom byggbranschen, och främjande av bättre och säkrare arbetsvillkor, och även framsteg som inbegriper olika förmåner och politiskt inflytande för byggnadsarbetare – fortfarande utsatt för förtryck från regeringens sida på grund av kampen för att organisera arbetare, vidta stridsåtgärder och förhandla om kollektivavtal.

Projektet har avslutats på grund av att SIDA har krav på sig då Sydkorea är ett OECD-land. Då får projekt inte länge ges medel. Men Byggnads har lovat fortsätta sitt stöd till KFCITU.

Som ombud på Byggnads 14:e kongress vill vi bekräfta vårt stöd till KFCITU i kampen för grundläggande fackliga rättigheter.

Det innebär att vi vill hjälpa förbundet i den pågående kampen för att uppmana den sydkoreanska regeringen att genomföra de rekommendationer som ILO:s kommitté för organisationsfrihet lade fram i mars 2006.

Vidare vill vi också ge vårt stöd till förbundet i den pågående kampen som leds av den lokala Daegu-klubben, där nio medlemmar har blivit fängslade på grund av att de utnyttjat rättigheten att vidta stridsåtgärder.

Vi åtar oss vidare att lansera en internationell kampanj genom BTI och SIF till dess att KFCITUs medlemmar frisläppts och de får rätt att organisera sig och vidta stridsåtgärder.
Uppdaterad: