Sex gånger fler arbetslösa när Maud var i regeringskansliet

I augusti var 4 236 av medlemmarna i Byggnads a-kassa arbetslösa. Det är 1 031 färre än för en månad sedan och 1 999 färre än för ett år sedan.
Publicerad:

För tolv år sedan – under Bildts sista dagar som statsminister, Maud Olofssons som politiskt sakkunnig i arbetsmarknadsdepartementet och de tre andra borgerliga partiledarna i riksdagen - var 30 074 arbetslösa jämfört med 4 236 personer i dag.
Uttryckt i procent var arbetslösheten i augusti i år 4,3 procent, i juli 5,4 procent, i augusti i fjol 6,3 procent och under borgerliga regeringens sista augustimånad 24,9 procent.

Byggarbetslösheten var alltså sex gånger så stor när de borgerliga regerade som nu.

- Trots de goda byggtiderna drabbas ändå många byggnadsarbetare av arbetslöshet, dessbättre ofta kortvarig. Cirka 20 000 av medlemmarna har varit arbetslösa en eller flera gånger hittills i år, säger Byggnads ordförande Hans Tilly. Det visar att många är tillfälligt anställda och att det är lätt att säga upp personal. Men också att a-kassan fungerar som en övergångsförsäkring.

- Mot denna bakgrund är det utmanande att de borgerliga vill försämra anställningsskyddet och sänka ersättningen från a-kassan, fortsätter Hans Tilly. I dag motsvarar a-kassan bara hälften av lönen för allt fler av våra medlemmar. Att sänka a-kassan på borgerligt vis är utmanande, att höja den är däremot välfärdspolitik. En sänkning av a-kassan leder dessutom till en press nedåt på lönerna.

I augusti i år var 1,3 procent av medlemmarna sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa räknas inte bland de arbetslösa. För 12 år sedan var motsvarande siffra 7,8 procent.

Ytterligare information:
www.byggnads.se (arbetslöshetssiffror)
Förbundsordförande Hans Tilly 08-7284810, 070-552 67 40
Utredningschef Anders Bäckström 08-7284990, 070-555 26 99
Respektive Byggnadsavdelning

OBS! VARJE LOKALAVDELNING FÅR I DAG FÄRSKA LÄNSSIFFROR OCH KAN KOMMENTERA SYSSELSÄTTNINGSLÄGET

Pressekreterare
Håkan Olander
070-590 40 38

Uppdaterad: