Gränslöst samarbete mot svartjobb i byggbranschen

Varför drabbas bygg- och anläggningsbranschen av den organiserade ekonomiska brottsligheten? Vilka strukturella faktorer gör att denna bransch är särskilt sårbar?
Publicerad:

Svaren på bland annat dessa frågor är betydelsefulla i arbetet mot oseriös verk­samhet inom branschen. Sju arbetsgivarorganisationer och fyra fackförbund inom byggbranschen finansierar nu tillsammans med Ekobrottsmyndigheten och Brottsförebyggande Rådet, Brå, en undersökning av den organiserade brottsligheten i byggbranschen. En delrapport kommer att presenteras tisdagen den 10 juli 2007 under Almedalsveckan i Visby.

Skatteverket uppskattar att det totala skattebortfallet är 100 miljarder kronor, varav svartarbete och organiserad brottslighet beräknas stå för 60 miljarder. Skattebortfallet i byggsektorn är mellan 10 och 20 miljarder.

- Syftet med undersökningen är att på det avgränsade området organiserad ekonomisk brottslighet få ett kunskapsunderlag för åtgärder mot denna brottslighet, berättar Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan.

- Byggbranschen brottas med olika utmaningar, varav kampen mot svartarbete och organiserad brottslighet är ett par av de mest betydelsefulla. Att bekämpa svartarbete är mycket viktigt, inte minst för att skapa sundare marknadsvillkor framöver och för att attrahera unga byggnadsarbetare att jobba i byggbranschen tillägger Kristina Mårtensson, utredare på Byggnads.

- Forskningsläget i Sverige kring den organiserade brottsligheten i byggbranschen är bristfälligt. Ett område som är dåligt belyst är de mest avancerade brottsuppläggen, som också har kopplingar till annan kriminalitet och som finns i gränslandet mot den seriösa verksamheten. Undersökningen som vi på Brå nu genomför kommer att skapa ett kunskapsunderlag för vidare arbete. Detta innefattar att på olika nivåer verka för och vidta förebyggande och brotts­bekämpande åtgärder som minskar förekomsten av svartarbete, avslutar Lars Korsell, projektledare Brå.

För kompletterande information, ring Björn Wellhagen, 0708-99 58 65, Kristina Mårtensson, 070-315 26 92, eller Lars Korsell, 08-401 87 11.

Uppdaterad: