Byggnads organiserar om

Från halvårsskiftet får Byggnads förbundskontor en ny organisation: Förbundsledningen ska enligt stadgarna leda förbundet. Där ingår de fyra kongressvalda: förbundsordförande Hans Tilly, andre ordförande Thomas Gustavsson, förbundssekreterare Leif Jansson och avtalssekreterare Gunnar Ericson.
Publicerad:

Från halvårsskiftet får Byggnads förbundskontor en ny organisation:
Förbundsledningen ska enligt stadgarna leda förbundet. Där ingår de fyra kongressvalda: förbundsordförande Hans Tilly, andre ordförande Thomas Gustavsson, förbundssekreterare Leif Jansson och avtalssekreterare Gunnar Ericson.

Den tidigare förhandlingsenheten delas i huvudsak i två:
Enheten för utveckling av löne- och arbetsvillkor leds av utvecklingschef Torbjörn Johansson, 44 år, tidigare ombudsman och under det gångna halvåret Byggnads man i Bryssel.

Förhandlings- och försäkringsombudsenheten leds av ombudschef Kurt Kraenzmer, tidigare ombudsman och dessförinnan verksam inom Bleck och Plåt.

Kommunikationsenheten utgörs i till största delen av den tidigare ordförandestaben. Enheten leds av nyanställde kommunikationschef Matz Larsson, 42 år, tidigare finansdepartementet.

Medlemsenheten är det nya namnet på organisations- och utbildningsenheten med organisationschef Conny Lantz som kvarstående chef.

Ekonomienheten leds av ekonomichef Clas Nykvist.

Administrativa enheten får vidgade uppgifter och leds av personalchef Margareta Johansson.

Byggnadsarbetaren leds av chefredaktör Kenneth Petterson.

- I och med denna omorganisation följer vi kongressbeslutet om att effektivisera verksamheten och reducera kostnaderna på förbundskontoret, säger Hans Tilly i en kommentar.

Uppdaterad: