Byggarbetsgivarna visar sitt rätta ansikte – vill sänka lönerna för Byggnads medlemmar

I dag onsdag den 14 november lämnar Byggnads in sitt yttrande med anledning av Sveriges Byggindustriers (BI) skrivelse till Datainspektionen (DI).
Publicerad:

Bakgrunden är att BI, genom anmälan till Datainspektionen, vill frånträda parternas kollektivavtal.

- Genom det avtal som i dag finns mellan Byggnads och BI får byggnadsarbetarna goda villkor och bra löner. Lönegranskningen leder till att Byggnads varje år upptäcker och rättar till felaktiga löneutbetalningar på tiotals miljoner kronor. Det är därför oförklarligt att Sveriges Byggindustrier nu, genom jurister och med Svenskt Näringslivs hjälp, vill försöka komma ur vårt gemensamma avtal säger Byggnads ordförande Hans Tilly i en kommentar.

- BI:s skrivelse till Datainspektionen innehåller dessutom ett stort antal rena faktafel och sakfel som BI måste vara medvetna om. I grund och botten handlar detta inte om att våra avtal skulle strida mot lagen. Istället är detta ett försök från Sveriges Byggindustrier att genom juridiskt trixande försöka införa ett nytt lönesystem på byggarbetsmarknaden. Arbetsgivarna vill komma ifrån dagens prestationslönesystem och bakvägen införa fasta löner som skulle innebära lönesänkningar. Det arbetsgivarna inte lyckas med vid förhandlingar försöker man få igenom via jurister, säger Hans Tilly.

Byggnads yttrande till Datainspektionen.pdf

 

Uppdaterad: