Det behövs fler åtgärder mot svartarbetet inom byggbranschen

I dag har Brottsförbyggande rådet (Brå) presenterat rapporten ”Organiserat svartarbete i byggbranschen” för Byggbranschen i samverkan.
Publicerad:

Rapporten innehåller många bra förslag på åtgärder mot svartarbete, men det finns fler viktiga åtgärder.

- Utöver de förslag som Brå pressenterar tycker jag att huvudentreprenören, ofta stora byggbolag så som, Skanska, NCC, Peab m.fl., ska bli ansvarig för underentreprenörernas skyldigheter. Det skulle innebära att storbolagen på ett helt annat sätt skulle förvissa sig om att den underentreprenör man anlitar är seriös, eftersom man själv annars får betala, säger Hans Tilly, ordförande i Byggnads, i en kommentar till Brå:s rapport.

- Ett stort problem idag är att arbetsgivarna, på grund av pressade byggtider och viten, när det är brist på arbetskraft, är beredda att anlita oseriösa företag. Därför skulle det vara en klar fördel om arbetsgivarna har en större andel yrkesarbetare anställda och i mindre omfattning förlitar sig på underentreprenörer. Det är ju ett känt fenomen att vid entreprenadkedjor ökar risken påtagligt för oseriösa aktörer och svartarbete, säger Hans Tilly.

- Regeringen vill göra det lättare att få F-skattsedel. Förutom att det kommer att ge arbetsgivarna betydande möjligheter att laborera med arbetstagarbegreppet så finns en uppenbar risk att fusket faktiskt ökar, avslutar Hans Tilly.

Läs hela Brå-rapporten på Byggbranschen i samverkans hemsida.
 
  
   
 

Uppdaterad: