Byggnads får fortsätta granska sina medlemmars löner

I dag har Datainspektionen (DI) meddelat beslut angående Byggnads behandling av personuppgifter rörande personer som inte är medlemmar i Byggnads.
Publicerad:

- Jag kan konstatera att DI säger att det är helt i sin ordning att vi granskar och ser till att våra medlemmar får rätt lön. När det gäller icke medlemmar har vi enligt DI endast rätt att ta del av avidentifierade uppgifter. Det kommer tyvärr att göra det svårare för oss i det fackliga arbetet för att förhindra utnyttjande av våra utländska kollegor och lönedumpning, säger Hans Tilly, ordförande i Byggnads.

- Kollektivavtalet omfattar alla (så kallad normativ verkan), vilket innebär att även icke medlemmar får del av kollektivavtalets fördelar. Det är därför viktigt att vi fortsätter lönegranskningen, fortsätter Hans Tilly.

- Jag gör en annan intresseavvägning än DI och vi kommer därför att överklaga beslutet, fortsätter Hans Tilly.

- Granskningsöverenskommelsen i avtalet mellan byggarbetsgivarna, Svenska Byggindustrier, och Byggnads leder till att vi varje år upptäcker och rättar till felaktiga löneutbetalningar på tiotals miljoner kronor som kommer byggnadsarbetarna tillgodo. DI:s beslut innebär att den möjligheten försvåras, men det är en så viktig fråga att vi kommer fortsätta granskningen, avslutar Hans Tilly.

Uppdaterad: