Byggnads pressmeddelanden 2007

 • Byggnads kulturstipendiater 2007

  Totalt har Svenska Byggnadsarbetareförbundets Stipendienämnd i år delat ut 19 kulturstipendier till ett sammanlagt värde av 200 000 kronor som 18 personer och en förening får dela på.

 • Efter Laval: 264 byggföretag med utländska företag

  Byggnads har tecknat 264 hängavtal med utländska byggföretag från årsskiftet 2004/2005. Det var då konflikten vid Lavals skolbygge i Vaxholm kulminerade.

 • Nytt lönepaket från Byggnads

  Byggnads har i dag på torsdagseftermiddagen överlämnat en paketlösning till Sveriges Byggindustrier för att få fart på förhandlingarna om nya avtal.

 • Byggarbetsgivarna visar ingen förhandlingsvilja

  Byggnads stora förhandlingsdelegation var inkallad under torsdagen och fredagen. Men dagens förhandlingar med Sveriges Byggindustrier ställdes in.

 • Oväntad dom från Europadomstolen

  Europadomstolen i Strasbourg har idag meddelat dom i det så kallade Evaldsson-målet och funnit att uttagande av granskningsarvode av oorganiserade i vissa fall strider mot deras negativa förenings­frihet enligt artikel 1 i Europakonventionen.

 • Byggnads och arbetsgivarna överens om behov av kollektivavtal

  Byggnads har i dag (torsdagen den 8/2) haft en sammankomst med de dominerande arbetsgivarorganisationerna i byggsektorn.

Uppdaterad: