”Nu riskerar vi få en EU-valrörelse som spelar Sverigedemokraterna och Junislistan i händerna”

Igår beslutade riksdagen att ratificicera Lissabonfördraget. Hans Tilly, ordförande i Byggnads kommenterar beslutet.
Publicerad:

-Jag är också för Lissabonfördraget med jag tycker det är synd att riksdagens ja till fördraget kom nu. Det hade varit bättre om regeringen Reinfeldt hade väntat med att lägga Lissabonfördraget på riksdagens bord till efter det att Claes Stråth har levererat sin Lavalutredning. Det är först då vi vet om den svenska modellen kommer förändras, säger Hans Tilly.

- Om Stråth kommer med ett förslag som hotar den svenska modellen och löntagarnas rättigheter hade det varit bra att kunna förändra Lissabonfördraget i en riktning som gör att våra löner inte dumpas och att utländska arbetare garanteras samma villkor som svenska arbetare, fortsätter Hans Tilly.

- Själva grunden för vårt EU-medlemskap var att den svenska modellen skulle lämnas orörd. Jag tror också att detta var utgångspunkten för en majoritet av svenska folket. I och med EG domstolens dom i Lavalmålet är dessa förutsättningar helt förändrade. Därför är det viktigt att Reinfeldt undanröjer hotet mot våra löntagare och slutar gömma sig bakom Stråth, vilket hade varit enklare om vi väntat med att godkänna Lissabonfördraget, säger Hans Tilly.

- Nu riskerar vi tyvärr att få en EU valrörelse som handlar om EU medlemskapets vara eller icke vara. En valrörelse som spelar Junilistan och Sverigedemokraterna i händerna. Vill verkligen Reinfeldt det? frågar Hans Tilly.

Uppdaterad: