Byggnads företräder byggbranschen i regeringens lärlingskommitté

I november tillsatte utbildningsministern en nationell lärlingskommitté som bland annat ska påverka den gymnasiala lärlingsutbildningens kvalitét och innehåll. Som representant för Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, sitter Tony Blom från Byggnads i lärlingskommittén.
Publicerad:

Regeringens nyinrättade lärlingskommitté ska vara ett rådgivande organ för försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning, vilken startade höstterminen 2008.

– Jag är hedrad och förväntansfull inför uppdraget att ingå i regeringens lärlingskommitté. Nu ska jag se till att byggindustrins intressen efterlevs. I praktiken innebär det att jag kommer att driva frågan om hur vi kan säkerställa att de gymnasiala lärlingarna får bra utbildning när det gäller kärnämnena och karaktärsämnena. Jag kommer även att driva att yrkesutbildningen ska vara en allsidig utbildning som ska leda till ett yrkesbevis, säger Tony Blom, yrkesutbildningsexpert på Byggnads.

Som ordförande har Skolverkets generaldirektör Per Thullberg förordnats. Per Thullberg är professor i historia och har tidigare bland annat varit rektor för Södertörns högskola.

Pressekreterare
Dan Lundqvist Dahlin
070-591 00 12

Yrkesutbildningsexpert
Tony Blom
070-334 48 90

Uppdaterad: