Byggnads ordförande Hans Tilly kommenterar regeringens krispaket

Det är bra att regeringen äntligen tar initiativ för att försöka dämpa effekten av lågkonjunkturen. Däremot är satsningarna på byggsektorn alldeles för få och osäkra.
Publicerad:

– När vi i byggbranschen står inför en lågkonjunktur som kan bli den värsta sedan 90-talet med tusentals varslade och kanske en arbetslöshet upp mot 20 % om några månader så är det enda som regeringen föreslår ett ROT-avdrag som är riktat mot hushållen som en hushållsnära tjänst. Det är inte en vild gissning att tro att hushållen nu är väldigt försiktiga i att starta upp investeringar och renoveringar. Att då förlita sig på ett ROT-avdrag riktat mot enbart hushållen är väldigt osäkert. Risken är stor att det inte
leder till några större satsningar och då inte heller till några nya jobb, säger Hans Tilly i en kommentar.

– Jag saknar ett kraftfullt paket som är riktat mot fastighetsägare. Det är dom som måste våga sätta igång med byggandet igen. Jag har i debatten sagt att jag vill ha investeringsbidrag som är riktat mot miljonprogrammen. På så sätt skulle man kunna få igång ombyggnader för att förbättra energibesparingar och få klimatanpassade bostäder. Vi behöver också få tryggare och säkrare bostadsområden och bättre tillgänglighet för bl.a. äldre fortsätter Hans Tilly

– Bostadsbyggandet faller kraftigt i Sverige. Antalet påbörjade hyreslägenheter har halverats sedan 2006. Det behövs därför ett kraftfullt stimulanspaket för att få fler bostäder. På så sätt kan vi vända utvecklingen och undvika en långdragen lågkonjunktur. Byggnadsarbetarna kan behålla jobben och trångbodda får bättre bostäder, avslutar Hans Tilly

Uppdaterad: