Byggnads kommenterar Lavalutredningen

I dag har Lavalutredningen presenterat sina förslag om förändringar i arbetsrätten med anledning av EG-domstolens dom i Lavalmålet.
Publicerad:

Byggnads är starkt kritiska till delar av utredningens förslag eftersom de innebär att vi riskerar både lönedumpning och att människor får arbeta under undermåliga förhållanden. Regeringen har därför ett stort ansvar för att förhindra att vissa av utredningens förslag blir verklighet.

Med utgångspunkt i EG-domstolens dom presenterar Stråth idag förslag som innebär att ett företag som är verksamt inom EU och som vill driva verksamhet i Sverige endast behöver teckna kollektivavtal i enlighet med utstationeringslagens minimivillkor. Det innebär att fackföreningarna inte kan ställa krav på till exempel försäkringar m.m.

– Det grundläggande felet är att EG-domstolen har tagit sig friheten att tolka utstationeringsdirektivet på så sätt att endast minimivillkor får tillämpas. Nu ligger ett stort ansvar på regeringen att omedelbart och med kraft verkar för att EG-domstolens dom inte får dessa konsekvenser. Därför måste utstationeringsdirektivet ändras, säger Byggnads ordförande Hans Tilly.

I utredningen föreslås också att kollektivavtalen ska innehålla en minimilön för att på så sätt underlätta för utländska företag att räkna på lönekostnader. Utredningen överlåter dock på parterna att bestämma nivån på minimilönen.

– För att ha ordning och reda på arbetsmarknaden och för att förhindra lönedumpning förutsätter jag att arbetsgivarsidan tar sitt ansvar tillsammans med Byggnads och medverkar till att vi får lönenivåer i paritet med dagens löneläge, säger Hans Tilly.

Stråth föreslår vidare att ett utländskt företag som kan uppvisa kollektivavtal eller anställningsavtal från annat land inte är skyldig att teckna kollektivavtal med svenska fackföreningar om det utländska avtalet innehåller likvärdiga nivåer med svenska avtal.

– Detta innebär att vi som fackförening är tvungna att utan några som helst kontrollmöjligheter acceptera de avtal en utländsk arbetsgivare uppvisar. Av erfarenhet vet vi att många utländska företag visar upp falska avtal och att de anställda under hot inte vågar berätta sanningen. Förslaget innebär därför att vi riskerar både lönedumpning och att människor får arbeta under undermåliga förhållanden, säger Hans Tilly.

– Detta är naturligtvis oacceptabelt och de svenska facken måste få möjlighet att kontrollera att träffade avtal efterlevs. Detta kan bara uppnås genom att de svenska facken får rätt att teckna avtal. Jag utgår ifrån att regeringen inte kommer att genomföra detta förslag, avslutar Hans Tilly. 

Uppdaterad: