7 av 10 vill ha svenska regler och avtal på svensk arbetsmarknad

En majoritet av allmänheten vill att svenska regler och kollektivavtal ska gälla på den svenska arbetsmarknaden.
Publicerad:

Detta visar en undersökning som de sex LO-förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna, SEKO och Transport, låtit Novus Opinion göra. Byggnads förbundsordförande, Hans Tilly, är inte förvånad.

- Det finns ett starkt stöd för att svenska avtal ska gälla här i Sverige. Jag tycker att detta är en av de viktigaste politiska frågorna på EU-nivå de kommande åren. Det är oacceptabelt att EU-domstolen i dessa frågor hela tiden tar beslut som går på tvärs med den allmänna uppfattningen, säger Tilly.

På frågan: ”Tycker du att det ska råda svenska regler och avtal på svensk arbetsmarknad eller tycker du inte det?” svarar 68% att det alltid ska råda svenska regler och avtal på svensk arbetsmarknad, 19% menar att Sverige är en del av EU och att hemlandets regler ska gälla, 13% svarar vet ej.

Undersökningen visar vidare att en majoritet tycker att svensk arbetsrätt bör väga tyngre än EU-rätten vid en konflikt. En tydlig majoritet bland allmänheten tror också att kollektivavtalen har en viktig roll att spela på svensk arbetsmarknad i framtiden.

- Det finns ett djupt förankrat stöd för den svenska kollektivavtalsmodellen. Samtidigt finns det krafter i Europa och i Sverige som gör allt för att försvaga kollektivavtalen, som menar att människor är som vilken handelsvara som helst. Vi kräver att de fackliga rättigheterna ska jämställas med de ekonomiska fri- och rättigheterna i EU, säger SEKO:s förbundsordförande, Janne Rudén.

Undersökningen innehåller ytterligare frågeställningar om synen på kollektivavtalen. Läs hela undersökningen.

Ytterligare info:

Jonas Pettersson, Kommunikationschef, SEKO: 070-631 59 49
Matz Larsson, Kommunikationschef, Byggnads: 070-681 37 02
Dan Lundqvist Dahlin, pressekreterare, Byggnads: 070-591 00 12
Lars-Åke Lundin, Förbundsordförande, Målarna: 070- 586 29 04
Sven Lindberg, Kommunikationsansvarig, Elektrikerna: 070-630 97 02
Mattias Håkansson, Informationsansvarig, Transport: 070-626 71 67
PA Hammarström, Informationsansvarig, Fastighets: 070-256 11 86

Uppdaterad: