Fel av Företagarna

Arbetsgivarorganisationen Företagarna har varit ute i debatten och kritiserat utbildningsminister Jan Björklunds beslut om att tillsätta en utredning om införande av lärlingsanställning i gymnasieskolan.
Publicerad:

Som argument mot utredningen använder man sig av byggbranschens lärlingssystem.

Företagarna påstår att bygglärlingar drabbas av något man kallar LAS-fällan. Genom reglerna om sist in först ut menar Företagarna att lärlingar har sagts upp under lärlingsutbildningen utan möjlighet att få sitt yrkescertifikat.

- Företagarna har fått det mesta om bakfoten. För det första så omfattas inte bygglärlingar av lagen om anställningsskydd (LAS). Parterna i byggsektorn har i Yrkesutbildningsavtalet kommit överens om att skapa ett speciellt utbildningssystem för lärlingar och detta lärlingssystem har varit väldigt framgångsrikt för byggbranschen. Tanken är att den färdigutbildade lärlingen går över i en fast anställning och omfattas då av LAS som alla andra, säger Hans Tilly, ordförande Byggnads.

- Eftersom byggbranschen har drabbats av stora varsel har det självklart också lett till att även lärlingar har blivit uppsagda. Byggföretagen kan ju inte endast ha lärlingar anställda utan handledning. Företagarnas påstående om att LAS skulle vara ett problem för bygglärlingar faller således platt till marken, fortsätter Hans Tilly.

- Det hade varit klädsamt om Företagarna hade kontrollerat fakta innan man använder sig av exempel från byggbranschen för att argumentera mot politiska beslut. Men Företagarna har kanske andra mål än att argumentera korrekt, avslutar Hans Tilly.

Uppdaterad: