Felaktigt att Byggnads tvingar anställda i Boxholm, Östergötland, att sänka lönen

Det har i massmedia förekommit uppgifter om att Byggnads i Linköping tvingar anställda på företaget Håkan Ström Byggnads AB att sänka lönen och att betala tillbaka lön. Det är felaktigt. 

Publicerad:

Byggnads vill förhandla fram högre löner än vad arbetsgivaren vill ge de anställda. De anställda ska heller inte behöva betala tillbaka någon lön.

- Vi vill förhandla fram högre löner för våra medlemmar på Håkan Ström Byggnads AB än vad arbetsgivarna vill ge dem. Att Byggnads vill ge sina medlemmar lägre lön är givetvis felaktigt. Att byggnadsarbetarna blir återbetalningsskyldiga stämmer heller inte. De har fått lönen i ”god tro” och ska därför inte bli lidande, säger Peder Eliasson ombudsman på Byggnads i Linköping.

Det är på grund av att Byggnads och arbetsgivarna inte lyckats att enas om lönen för de anställda som de får grundlön, så kallad stupstockslön. Detta är helt enligt det avtal som finns mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier (BI).

Grundlön/stupstock manar till samförstånd om lönen mellan fack och arbetsgivarna. Genom stupstockslön stimuleras arbetsgivarna att betala ut en högre lön för att få nöjda medarbetare. Facket och arbetstagarna stimuleras till att möta arbetsgivarna för att de inte ska behöva gå på stupstockslön en längre tid. Utan stupstockslönen kan arbetsgivarna ensidigt sätta lönen när parterna inte är överens.

Grundlön/stupstockslönen är ett väl fungerande instrument som finns i kollektivavtalet mellan fack och arbetsgivare. Tyvärr har arbetsgivarna brutit mot kollektivavtalet när de frångått stupstockslönen.

- Grundlönen/stupstocken möjliggör att det i slutändan blir en bra löneutveckling för byggnadsarbetarna, vilket är det viktigaste för Byggnads medlemmar, säger Peder Eliasson.

- De anställda har under en kort tid fått en högre lön än den grundlön/stupstock som de enligt avtal ska få när facket och arbets­givaren inte kommer överens. De har tyvärr fått en lön de inte skulle ha. Jag har tidigare uttalat att de till följd av avtalsbrottet från arbetsgivarens sida kan komma att behöva betala tillbaka den överskjutande lönen. Det var fel av mig och för det ber jag om ursäkt. De anställda ska givetvis inte behöva betala tillbaka någon lön, säger Peder Eliasson.

- Sveriges Byggindustrier (BI) har i uttalanden anklagat Byggnads för den uppkomna situationen gällande stupstock. Men det var när BI avvisade förhandlingsframställan som arbetsplatsen försattes i stupstock. BI hade alltså kunnat förhindra att byggnadsarbetarna hamnade på stupstockslön, men man valde att inte göra det, säger Eliasson.

- Vår förhoppning och tro är att det snart ska lösa sig så att de tre anställda på Håkan Ström Byggnads AB kan få ut en rättvis lön, avslutar Peder Eliasson.

Mer information om grundlön/stupstock – hur en tillfälligt lägre lön kan vara rätt

Uppdaterad: