Långa handläggningstider är inte acceptabelt

A-kassechef Gunnar Dahlberg kommenterar Inspektionen för arbetslöshetskassorna (IAF) senaste statistik över genomströmningstider för grundbeloppsärenden.
Publicerad:

– Även om grundbeloppsärendena är en liten de av a-kassans sammanlagda ärendehantering (1 % av utbetald ersättning under sep.) är det aldrig acceptabelt att människor som drabbats av arbetslöshet också ska få vänta på pengar från sin arbetslöshetsförsäkring. Därför arbetar vi på Byggnads a-kassa stenhårt på att få ner handläggningstiderna, säger Gunnar Dahlberg chef på Byggnads a-kassa.

– Anledningen till att Byggnads a-kassa har långa handläggningstider på grundbeloppsärenden är att vi inte får handlingarna - arbetsgivarintyget – i tid från Norska Arbets- och välfärdsförvaltningen (NAV), som är den myndighet som utfärdar arbetsgivarintyget (blankett e 301) när man jobbat inom EU. Om vi fick handlingarna fortare från NAV, än de 18 veckor det tar idag, kunde vi på a-kassan hantera ärendena snabbare, säger Gunnar Dahlberg.

– Det är alltså ett mindre antal a-kasseärenden, som framför allt gäller utlandsarbetande svenska byggnadsarbetare, som gör att statistiken över genomströmningstiderna blir missvisande. Oavsett detta måste vi få ner den tid medlemmarna får vänta på sin ersättning, avslutar Gunnar Dahlberg.

Uppdaterad: