Lavalförslag inte tillräckligt för utländska arbetare

Regeringen har idag presenterat sin lagrådsremiss om Laval. Förslaget räcker inte hela vägen fram, tyvärr kvarstår fler problem som kan leda till sämre villkor för utländska arbetare konstaterar Byggnads ordförande Hans Tilly i en kommentar.
Publicerad:

– Regeringens lagrådsremiss om Laval räcker inte hela vägen fram. Det är bra att regeringen slår fast att den svenska modellen kan gälla också i framtiden. Vår modell där fack och arbetsgivare förhandlar och gör upp om löner och arbetsvillkor ska också kunna tillämpas för utländska företag, säger Hans Tilly.

– Men allt är inte bra med regeringens förslag. De vill tyvärr införa minimilöner. I likhet med flera tjänstemannaavtal finns det inga minimilöner i byggavtalet. Vårt sätt att lösa detta på blir därför att det är den genomsnittliga lönen i regionen och inom yrkesgruppen som även fortsättningsvis ska vara underlag vid löneförhandlingar i byggbranschen.

– Byggnads har tidigare blivit beskyllda för att för att inte ha transparanta lönevillkor, som gjort att utländska byggföretag inte kunnat förutse vilka löner och villkor som gäller i byggbranschen. Det stämmer inte, löneuppgifterna har funnits på Byggnads hemsida eller så har företagen kunnat höra av sig till våra avdelningar, säger Hans Tilly.

– För att underlätta ytterligare för utländska företag skickar vi sedan i våras också in våra löneuppgifter till Arbetsmiljöverket, säger Hans Tilly.

– Tyvärr öppnar regeringens förslag för lönedumpning. Det innehåller heller ingen garanti för likabehandling mellan lönetagarna. Till exempel behöver arbetsgivarna inte teckna olycksfallsförsäkring för utländska arbetare. Det är oacceptabelt, säger Tilly.

– Regeringens Lavalförslag gör det tydligt att vi kan inte själva i Sverige lösa alla de problem som EG-domstolens beslut har vållat. EG domstolens beslut i Lavalmålet är en allvarlig inskränkning av grundläggande fackliga rättigheter. Detta är ett europeiskt problem som endast kan lösas genom ändringar i EG-rätten. Därför anser vi att utstationeringsdirektivet behöver revideras i de delar som berörs av Lavaldomen. Dessutom bör Sverige driva kravet på ett socialt protokoll i EU som tydliggör balansen mellan den fria rörligheten och strejkrätten och garanterar likvärdiga villkor för arbetstagare, avslutar Hans Tilly.

Uppdaterad: