Svenskt näringsliv vill bromsa arbetsmiljöutbildningar

Arbetsgivarna har haft mer än ett år på sig att se till att viktiga arbetsmiljöutbildningar genomförs på arbetsplatserna som en följd av nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Men nu vill Svenskt näringsliv skjuta upp utbildningarna och skyller på tidsbrist.
Publicerad:

Den 25 november förra året beslutade Arbetsmiljöverket om ändringar i Arbetsmiljölagens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete. Ändringarna, som ska träda i kraft vid årsskiftet, innebär att de personer på arbetsplatserna som fungerar som byggarbetsmiljösamordnare ska utbildas för att uppfylla det krav på kompetens som krävs för uppgiften. Ändringarna i föreskrifterna har kommit till genom samråd med framförallt parterna inom byggsektorn som ju berörs mest.

– Föreskrifterna är viktiga för medlemmar både inom IF Metall och inom Byggnads eftersom det förekommer byggnads- och anläggningsarbeten på IF Metalls medlemmars arbetsplatser. Vi tycker att ändringarna är bra och ser dem som ett verktyg för öka kunskaperna om arbetsmiljö på arbetsplatserna och få ner antalet arbetsrelaterade olyckor och dödsfall, säger Stefan Wiberg ombudsman på IF Metalls arbetsmiljö- och försäkringsenhet och Jörgen Eriksson Arbetsmiljöansvarig på Byggnads.

Arbetsgivarna har haft närmare ett år på sig, sedan beslut om ändringarna i föreskrifterna togs, att se till att byggarbetsmiljösamordnarna får den utbildning de behöver och ska ha enligt de nya föreskrifterna.

Trots detta begär nu Svenskt näringsliv, i en skrivelse till Arbetsmiljöverket, att man ska vänta ytterligare ett år med att låta föreskrifterna träda i kraft. Svenskt näringsliv menar att man inte hunnit genomföra utbildningarna i tid.

– Arbetsgivarna borde ha haft bättre framförhållning och sett till att utbildningarna blev genomförda istället för att försöka se till att det går ytterligare tid innan de här viktiga reglerna börjar gälla, säger Wiberg.

Fakta
Totalt omkom 67 människor, den yngsta en 15-årig sommarvikarie och den äldsta en 80-årig egenföretagare, i dödsolyckor på arbetsplatserna 2008. Bakom olycksstatistiken döljer sig bland annat bristande arbetsmiljökunskap hos arbetsgivarna, framför allt vad gäller riskbedömningar och systematiskt arbetsmiljöarbete. Hittills i år har 37 personer omkommit.

För mer information kontakta Jörgen Eriksson, arbetsmiljöansvarig på Byggnads, 070-372 33 98.

Uppdaterad: