Byggnads pressmeddelanden 2010

 • Blockad: Förenade Byggpartner 5B vägrar garantera anställda acceptabla löner och villkor

  Byggföretaget Byggpartner 5B AB, Virkesvägen, Stockholm, vägrar teckna kollektivavtal om acceptabla löner och arbetsvillkor för de anställda. Företaget varslas därför om blockad av Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads). Blockaden träder i kraft den 25...

 • Byggnads kommer att stoppa den borgerliga regeringens försök att sänka lönerna

  Uttalande om borgarnas a-kasseförslag antaget på Byggnads kongress 2010.

 • Byggnads fördömer Israels grova brott mot folkrätten

  Byggnads kongress antog under fredagskvällen följande uttalande om Ship to Gaza.

 • Ny förbundsledning i Byggnads

  Den pågående Byggnadskongressen valde under fredagen en ny förbundsledning. Valen gäller för två år till 2012 då Byggnads har en extrakongress.

 • Ny bostadspolitik från Byggnads

  Under nästan 20 års tid har det byggts för få bostäder i Sverige. Det i kombination med att vi nu har hundratusentals lägenheter från 60- och 70-talen som är i stort behov av upprustning och energieffektivisering gör att det krävs krafttag på det bos...

 • Byggnads håller kongress i dagarna fyra

  Under fyra dagar i början av juni, 3-6 juni, håller 112 ombud kongress i Stockholm om Byggnads framtid. Kongressen kommer bland annat ta beslut om ett dokument för Byggnads hållning i arbetsmarknadspolitiken, bostadspolitiken, kring a kassan och ungd...

 • Lönegranskningen kommer att finnas kvar

  Med anledning av att Byggnads och Sveriges Byggindustrier i senaste avtalsrörelsen i avtal löste frågan om lönegranskning drog Byggnads den 19 maj tillbaka sitt överklagande till Kammarrätten av Datainspektionens yttrande i frågan.

 • 20 kulturarbetare belönas med stipendier från Byggnads

  Sedan 1966 delar Byggnads ut ett antal kulturstipendier. Stipendierna delas ut för främjandet av en kulturell insats eller förkovran. I år delar Byggnads ut 220 000 kronor till stipendiater i musik, bildkonst, litteratur och scenkonst.

 • Nya avtal på VVS-, Kyl-, Glas- och Plåt-områdena

  Byggnads och arbetsgivarna inom VVS-, Glas- och Plåt områdena kom sent igår kväll överens om nya avtal. Avtalen löper under två år med en löneökning på 3,5 %. Avtalen berör ca 25 000 anställda inom berörda områden.

 • Ett nytt historiskt Byggavtal

  Sveriges Byggindustrier (BI) och Byggnads har idag kommit överens om ett nytt Byggavtal. Byggavtalet är en sammanläggning av Byggnads- och Anläggningsavtalen med modernisering av såväl texter som innehåll. 

Uppdaterad: