Byggnads pressmeddelanden 2010

 • Ny chefsjurist på Byggnads

  Mattias Landgren tillträdde i mitten av mars den nyinrättade tjänsten som chefsjurist på Byggnads. Mattias Landgren är 33 år och kommer närmast från tjänsten som avtalspolitisk expert på fackförbundet Unionen. 

 • Nu blir Laval en valfråga

  Riksdagen har idag tyvärr röstat igenom Lavallagen som innebär försämringar för utländska och svenska arbetare. Nu blir Lavallagen en valfråga.

 • KU har chansen att rädda den svenska modellen

  Idag har riksdagen skickat frågan om en eventuell vilandeförklaring av regeringens Lavallag till Konstitutionsutskottet (KU).

 • Byggnads krav inför avtalsrörelsen

  Igår beslöt Byggnads avtalsråd vilka krav fackförbundet ska driva i avtalsrörelsen. Avtalsrådet har fastställt kraven på samtliga avtalsområden. 

 • Lysande bostadspolitik från s, v och mp

  Idag har de rödgröna presenterat en överenskommelse om den framtida bostadspolitiken.

Uppdaterad: