Blockad: Förenade Byggpartner 5B vägrar garantera anställda acceptabla löner och villkor

Byggföretaget Byggpartner 5B AB, Virkesvägen, Stockholm, vägrar teckna kollektivavtal om acceptabla löner och arbetsvillkor för de anställda. Företaget varslas därför om blockad av Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads). Blockaden träder i kraft den 25 juni, om inte uppgörelse träffats dessförinnan.
Publicerad:

Blockaden innebär att allt arbete på företaget läggs ned och att ingen på annat sätt ska befatta sig med deras produkter eller tjänster. Blockaden gäller till dess Förenade Byggpartner 5B garanterar de anställda samma rimliga löner och villkor genom kollektivavtal som andra byggföretag med sådana avtal. Hittills har de vägrat, trots att Byggnads under en längre tid har försökt att få till stånd ett kollektivavtal. 

– I Sverige är kollektivavtalet det viktigaste skyddet för anställdas löner, rättigheter och arbetsvillkor. I det klargörs bland annat att lönerna inte ska ligga under en viss nivå, däremot gärna över. En blockad är de anställdas grundlagsskyddade påtryckningsmedel för att få till stånd kollektivavtal på arbetsplatser där arbetsgivaren trots försök från facket vägrar att teckna sådant, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson i en kommentar. 

Aktuellt företag:
Förenade Byggpartner 5B AB, Virkesvägen 19, 120 30 Stockholm

För ytterligare kommentarer:
Torbjörn Johansson, Byggnads avtalssekreterare, 070-246 86 08 

Uppdaterad: