Byggnads, Elektrikerna och Målarna kommenterar de rödgrönas regeringsplattform

Idag har de rödgröna presenterat sin regeringsplattform för de kommande fyra åren. Den rödgröna politiken innebär att man lyfter fram jobben, arbetsmiljön, bostadsbyggandet och utökar ROT-avdraget. Det är en politik som är bra för våra medlemmar.
Publicerad:

– Det är glädjande att de rödgröna vill göra stora satsningar på en bättre arbetsmiljö och tar tag i frågan om lönediskriminering av kvinnor. De vill öka resurserna till Arbetsmiljöverkets tillsyns- och informationsarbete, utbildning av skyddsombud, de regionala skyddsombudens verksamhet samt arbetslivs- och arbetsmiljöforskning. Vi har länge pekat på att olyckorna har ökat i byggbranschen och att våra medlemmar drabbas. Vi har länge eftersökt ökade resurser till Arbetsmiljöverket och det är mycket välkommen satsning som nu presenteras, säger Hans Tilly, ordförande i Byggnads, Jonas Wallin ordförande i Elektrikerna och Lars-Åke Lundin ordförande i Målareförbundet.

– De rödgröna vill också satsa på nyproduktion av hyresrätter nästa år för att på sikt nå upp till ett byggande av 40 000 bostäder om året.  Vi vet att många ungdomar idag inte har möjlighet att få en vettig bostad och att bostadsköerna är långa på många håll. Byggandet är också ett bra sätt att få fart på arbetsmarknaden och få fler människor i jobb. Det är med glädje som vi kan konstatera att de rödgröna partierna tar bostadspolitiken på allvar, fortsätter Hans Tilly, Jonas Wallin och Lars-Åke Lundin.  

- s, v och mp vill också låta det nuvarande ROT-avdraget finnas kvar under hela den kommande mandatperioden och införa ett nytt klimat-avdrag. ROT-avdraget gör svarta jobb vita och leder till fler arbeten. Därför är det ett bra besked att avdraget blir kvar under kommande mandatperiod, menar Hans Tilly, Jonas Wallin och Lars-Åke Lundin.

- Nu finns två tydliga politiska alternativ som står mot varandra och för våra medlemmar är det ingen tvekan om att det rödgröna alternativet är det bästa, avslutar Hans Tilly,  Jonas Wallin och Lars-Åke Lundin.

Uppdaterad: