Byggnads fördömer Israels grova brott mot folkrätten

Byggnads kongress antog under fredagskvällen följande uttalande om Ship to Gaza.
Publicerad:

Byggands fördömer Israels angrepp på legitima hjälpsändningar i form av mat och förnödenheter till ett isolerat och ockuperat Gaza. Det dödliga våld som staten Israel har begagnat vid bordningen av Ship to Gazakonvojen på internationellt vatten strider inte bara mot folkrätten utan är ett fundamentalt och ytterst allvarligt angrepp på de mänskliga rättigheterna.

Om våldet och förtrycket tillåts triumfera framför folkrätten och den humanitära rätten går vi en mörk och dyster tid till mötes. En tid där principen om alla människors lika värde sätts på undantag och där våldsspiralen i mellanöstern än en gång trappas upp.

Detta kan Byggnads inte acceptera.

Byggands kräver att Israels ohållbara och orättfärdiga blockad av Gazaremsan omedelbart hävs.

Byggnads kräver att Sveriges regering verkar för att EU fryser handelsavtalet med Israel och att Sverige omgående återkallar den svenska försvarsattachén.

Som en solidaritetshandling beslutar kongressen att skänka
50 000 kr till Ship to Gaza.

Uppdaterad: