Byggnads och Maskinentreprenörerna har tecknat nytt avtal

Idag har fackförbundet Byggnads och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna tecknat ett nytt kollektivavtal för avtalsperioden 1 oktober 2010 till 31 mars 2012.
Publicerad:

Avtalet, som omfattar ca 2 400 maskinförare och byggnadsarbetare, innebär ett lönepåslag på 1,65 kr tim första perioden (1 oktober - 31 mars 2011) och 2,65 kr tim andra perioden (1 april 2011 - 31 mars 2012). Överenskommelsen motsvarar alltså 3,5 procent på 24 månader.

Utöver ovanstående lönepåslag innebär det nya kollektivavtalet:

· Lägstalönen ökas med 2 kr/tim från och med 1 oktober 2010.

· Föräldralönen utökas med ytterliggare en månad till tre månader.

· Möjlighet till individanpassad arbetstid.

· Avtalstexterna och innehåll ska moderniseras. Det arbetet ska vara klart 31 mars 2011.

– Givetvis kunde lönenivåerna blivit bättre, men under rådande omständigheter får vi vara nöjda med att nivåerna hamnade inom ”märket”. Mest nöjd är jag med att vi ska modernisera avtalstexterna som är minst 40 år gamla, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på Byggnads.

För ytterligare information kontakta Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson, 070-246 86 08.

Uppdaterad: