Ett nytt historiskt Byggavtal

Sveriges Byggindustrier (BI) och Byggnads har idag kommit överens om ett nytt Byggavtal. Byggavtalet är en sammanläggning av Byggnads- och Anläggningsavtalen med modernisering av såväl texter som innehåll. 

Publicerad:

Avtalet gällande löner löper under två år med en löneökning motsvarande 3,5 procent på tvåårsbasis. Byggavtalet gäller från den 1 april 2010 till den 28 februari 2013 och berör cirka 80.000 byggnadsarbetare.

Utöver lönepåslag 1 juni 2010 och 1 april 2011 innehåller det nya avtalet bland annat överenskommelser om tydligare och begripligare löneregler, ett nytt gemensamt statistik- och granskningssystem, regler för permission och helglön samt reseersättning.

Vad gäller det gemensamma LO-kravet om bemanningsfrågan är den löst så att arbetsgivaren ska förhandla med sin motpart om behovet av inhyrning överstiger fem veckor.

– Genom det här avtalet har vi tagit det första stora steget mot en modern byggbransch. Under nästan ett år har vi arbetat tillsammans för att se vad vi gemensamt kan göra för att stärka konkurrensen och höja kvalitén inom branschen, säger Leif Stridh, ordförande för Sveriges Byggindustrier (BI).

– Vårt mål har hela tiden varit Ett tydligt avtal. Jag gläds åt att avtalstexterna i det nya Byggavtalet nu innehåller många förenklingar och förbättringar. Jag är också nöjd med den överenskommelse vi har nått i löne- och bemanningsfrågan, kommenterar Hans Tilly, ordförande för Byggnads.
Lönebestämmelserna träder i kraft den 1 juni 2010, medan Byggavtalet med de nya allmänna villkoren träder i kraft den 1 november. BI och Byggnads sjösätter nu gemensamma informations- och utbildningsinsatser kring det nya Byggavtalet.

– Vår förhoppning är att det nya Byggavtalet ska medföra ordning och reda i parternas avtalsförhållanden. Om vi lyckas kommer det att märkas i en minskning av antalet tvister och en förstärkning av den svenska byggbranschens konkurrenskraft, avslutar Bo Antoni, VD för BI.

Läs mer om avtalet på medlemssidorna. Du loggar in i Log-In rutan till höger. Där kan du även kommentera avtalet.

Film från presskonferens.

Uppdaterad: