Här är regeringens nya bostadspolitik

I juni i år presenterade Byggnads de förslag som en ny regering bör lägga på det bostadspolitiska området. Nu när valet är över och regeringen ska formulera en ny bostadspolitik bör de följa Byggnads förslag.
Publicerad:

Under nästan 20 års tid har det byggts för få bostäder i Sverige. Det i kombination med att vi nu har hundratusentals lägenheter från 60- och 70-talen som är i stort behov av upprustning och energieffektivisering gör att det krävs krafttag på det bostadspolitiska området. Byggnads har lagt fram ett bostadspolitiskt program som den nya regeringen kan utgår ifrån.

I programmet presenterar Byggnads tydliga krav på det bostadspolitiska området, bl.a.;

• Det behövs minst 40 000 nya bostäder varje år. De senaste 10 åren har det i genomsnitt byggts 25 000 nya bostäder per år.

• Gör något konkret åt ungdomars bostadssituation. Dagens ungdomsgeneration är den första som har svårare att få en bostad än sin föräldrageneration. Därför behöver vi investera i fler hyresrätter.

• Nu behövs insatser för att genomföra de omfattande renoveringar i våra ”miljonprogramsområden” som inte kan vänta längre. Utan stöd från staten kommer många lägenheter inte att bli renoverade, vilket kommer att leda till förslumning och misär för många. Genomför därför ett statligt ROT-program på ca 7 miljarder kronor per år. Det skulle ge 50 000 nyrenoverade lägenheter och 34 000 jobb per år. Dessutom borde ROT-avdrag även gälla för bostads- och hyresrätter.

• Det finns stora vinster att göra genom att i samband med renoveringar göra bostäder mer energieffektiva.

• Det behövs ett nytt samhällsbyggnadsdepartement. Under allt för lång tid har samhällsbyggandsfrågorna varit uppsplittrade på olika politikområden. Därför krävs nu ett samlat grepp kring frågor som rör byggande, bostäder och boendemiljö, infrastruktur m.m.

- Det är min förhoppning att vårt bostadspolitiska program ska ligga till grund för en framåtsyftande debatt inom bostadspolitikens område. Vi tjänar alla på att bygga för framtiden! Säger Byggnads ordförande Hans Tilly.

Bostadspolitiska programmet ”Bygg för framtiden”.

Uppdaterad: