Lönegranskningen kommer att finnas kvar

Med anledning av att Byggnads och Sveriges Byggindustrier i senaste avtalsrörelsen i avtal löste frågan om lönegranskning drog Byggnads den 19 maj tillbaka sitt överklagande till Kammarrätten av Datainspektionens yttrande i frågan.
Publicerad:

- Vårt syfte med lönegranskningen har hela tiden varit att se till att byggnadsarbetarna får ut rätt löner och att företagen följer avtal. Den möjligheten kvarstår i och med det nya Byggavtal som Byggnads och Sveriges Byggindustrier skrev under i april, säger avtalssekreterare Tobjörn Johansson i en kommentar.

- Eftersom lönegranskningen finns kvar fanns det heller ingen anledning att ytterligare pröva frågan i domstol. Därför var det självklart för oss att dra tillbaka vår överklagan till Kammarrätten av Datainspektionens yttrande, säger Torbjörn Johansson.

- Byggnads kan nu fortsätta att granska lönerna för sina medlemmar så att byggnadsarbetarna får rätt löner. Varje år upptäcker vi felaktiga löner för miljontals kronor, vilket kommer alla byggnadsarbetare till del, avslutar Torbjörn Johansson.

Uppdaterad: