Lysande bostadspolitik från s, v och mp

Idag har de rödgröna presenterat en överenskommelse om den framtida bostadspolitiken.
Publicerad:

Ett mycket bra förslag säger Byggnads ordförande Hans Tilly och framhåller förslagen om ökat bostadsbyggande och pengar till upprustning av miljonprogrammen. Sammantaget skapar de rödgrönas bostadspolitik stora förväntningar. Förslagen måste få och kommer att kosta mycket pengar.

– De rödgröna har idag presenterat en genomarbetad och mycket bra bostadspolitik, som inte bara kommer att resultera i fler och bättre bostäder utan också fler arbeten i bostadssektorn. Lysande, säger Byggnads ordförande Hans Tilly i en kommentar.

– Jag vill speciellt framhålla det offensiva förslaget att bygga 40 000 fler bostäder per år. På så sätt kan vi bygga bort bostadsbristen och sätta fler byggnadsarbetare i arbete, säger Hans Tilly.

– Ett annat förslag som Byggnads har drivit med emfas är ett ROT program som ska gå till upprustning av miljonprogrammen. Det är glädjande att de rödgröna har lyssnat på Byggnads. Det är inte bara en bostadspolitisk åtgärd, utan även en bra social  och integrationspolitisk åtgärd, säger Hans Tilly.

– Jag skulle önska att de rödgröna partierna hade kunnat vara tydligare med förslaget på hur vi kan komma till rätta med den orättvisa fördelningen av bostadsmark vid markauktioner. En markauktion som leder till höga boendekostnader. Här har både stat och kommun ett stort ansvar vid tilldelning av mark, säger Hans Tilly.

– Sammantaget skapar de rödgrönas bostadspolitik stora förväntningar. Det är en väsentlig skillnad mot den politik som förts på senare tid. Förslagen måste få och kommer att kosta mycket pengar, avslutar Hans Tilly.

Uppdaterad: