Byggnads och Maskinentreprenörerna överens om nytt avtal

Byggnads och Maskinentreprenörerna har idag accepterat det bud medlarna lämnat och därmed kommit överens om ett nytt entreprenadmaskinavtal.
Publicerad:

– Jag är väldigt glad att vi har kommit fram till ett nytt avtal och att vi därmed slipper vidta stridsåtgärder. Genom det nya avtalet tillgodoses de krav vi hade ställt på konkurrensneutralitet mellan Byggnads avtal med Maskinentreprenörerna och Sveriges Byggindustrier. Nu har vi fått ett bra avtal för våra medlemmar som omfattas av entreprenadmaskinavtalet, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson i en kommentar.

 

Avtalet i korthet:

  • Utgående lön höjs med 2,65 kr per timme from 1 april 2011
  • Byggnads har lyckats uppnå eftersträvad konkurrensneutralitet för sina medlemmar på entreprenadmaskinavtalet. Medlemmarna har fått samma regler som i byggavtalet avseende lön till maskinförare som kör på prestationslönearbetsplatser.
  • Semesterersättningen kvarstår
  • Ytterligare 2 timmars arbetstidsförkortning
  • Ett moderniserat entreprenadmaskinavtal i samma anda som byggavtalet

 

 

Uppdaterad: