Byggnads medlemmar lockoutas

Sent i går eftermiddag fick Byggnads ett lockoutvarsel från Maskinentreprenörerna (ME). Varslet från ME kommer att drabba cirka 1500 av Byggnads medlemmar, som stängs ute från samtliga deras arbetsplatser redan torsdagen den 14 april.
Publicerad:

Byggnads tidigare varsel till ME innebar att konflikten skulle lösas ut först tisdagen den 19 april kl 06.00.

– Vi kan konstatera att ME nu självmant trappar upp konflikten genom att lockouta samtliga av våra medlemmar redan den 14 april. Att ME väljer att eskalera pågående konflikt samtidigt som medlingen har påbörjats är beklagligt. ME:s handlande visar att lockoutvapnet i högsta grad är ett levande instrument som arbetsgivarparten begagnar sig av, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Det kan konstateras att det varsel som Byggnads mottog från ME igår eftermiddag utgör ett allvarligt åsidosättande av varselreglerna i Medbestämmandelagen, (MBL). Detta då ME ej har angett vilken tid den fullständiga lockouten påbörjas. 

– Vi beklagar att ME inte har följt gällande lagstiftning och angett uttryckligen vilken tid samtliga av våra medlemmar lockoutas från sina arbetsplatser den 14 april, något som uttryckligen stadgas i MBL. För våra medlemmar är det väldigt allvarligt att inte få korrekt information om när de kastas ut från arbetsplatserna. Vi vill ha en arbetsmarknad med ordning och reda, avslutar Torbjörn Johansson.

Uppdaterad: