Flera LO-förbund säger nej till nya Industriavtalet

Byggnads, Elektrikerna och Transport stöder Pappers beslut att inte anta det nya Industriavtalet. Vi vill inte låta den fackliga solidariteten inom LO underordnas industriavtalet. Framförallt vill vi inte låta lågavlönade kvinnor halka efter.
Publicerad:

Pappers har idag beslutat att inte anta det nya Industriavtalet. Motivet är att det nya Industriavtalet innehåller nya regler som, om de tillämpades, skulle orsaka stora problem för den fackliga solidariteten inom LO. Tydliga avtalsskrivningar om att avtalet har prioritet och binder avtalsparterna till att skapa en begränsande norm som alla på arbetsmarknaden ska hålla sig inom, skulle vid strikt tillämpning omöjliggöra relativlöneförändringar för lönediskriminerade kvinnor.

Vi inom Byggnads, Elektrikerna och Transport, delar Pappers oro och uppfattning om det nya Industriavtalet. Vi tycker inte det nya Industriavtalet går att förena med LO:s samordning. Istället skulle vi få se att lönekraven hålls nere. Risken är stor att LO och dess förbund blir statister och att den svenska modellen förvandlas till ett tomt skal.

– På LO:s kongress år 2008 var alla eniga om att kvinnors arbete värderas lägre än mäns arbete och att LO ska motverka detta. Industrins avtalsförslag går stick i stäv med kongressbeslutet. Jag förstår inte hur något LO-förbund kan acceptera det. Vi gör det inte, säger Hans Tilly ordförande i Byggnads.

Jämställdhetspotter har varit en framgång för lågavlönade kvinnor de senaste avtalsrörelserna. Nu är utvecklingen hotad.

– Att män tjänar mer än kvinnor är ett grundproblem i det svenska samhället. Det industriavtal som nu planeras, sätter stopp för satsningen på jämställdhetspotter som framgångsrikt har minskat gapet mellan kvinnors och mäns löner. Det är ett svek mot alla kvinnor och ett nederlag för jämställdheten, säger Jonas Wallin ordförande i Elektrikerna.

LO:s styrka är att lyfta perspektivet för att motverka orättvisor på arbetsmarknaden i stort. För det krävs solidaritet mellan förbunden och inte bara inom förbunden.

– Det som händer nu är ett slag mot LO:s grundidé. Mindre samordning och samarbete gynnar bara arbetsgivarna , säger Lars Lindgren ordförande i Transport.

Uppdaterad: