Lönedumpning och ojuste konkurrens sker genom kryphål i EU-rätten

Byggarbetare från Polen får 21,5 procent lägre lön när vissa utländska byggföretag utnyttjar kryphål i EU-rätten för att vinna konkurrensfördelar. Sociala avgifter dras direkt från lönen – vilket anses lagligt enligt polsk lag.
Publicerad:

I vissa EU-länder såsom Polen får arbetstagaren själv stå för de sociala avgifterna. De polska bolagen verksamma i Sverige gör avdrag från tecknad löneöverenskommelse på respektive arbetstagares lön för polska sociala avgifter och hälsoavgifter. Avdragen från respektive bruttolön uppgår till minst till 21,47 procent per individ. Bolag har i förhandlingar med Byggnads bekräftat att avdrag sker och har även tillställt Byggnads dokument som styrker detta. Polsk lag torde, enligt uppgift, innebära att dessa avdrag är giltiga. Detta är dock helt främmande för svenska förhållanden.

Med anledning av att de polska bolagen synes utnyttja möjligheten enligt polsk rätt att övervältra de i Polen erlagda sociala avgifterna på arbetstagarna erhåller dessa företag en konkurrensfördel genom att erhålla lägre lönekostnader i förhållande till motsvarande svenska företag som har tecknat kollektivavtal med Byggnads. Detta får till effekt att svenska bolag samt de bolag som kommer ifrån EU-länder där egenavgifterna ej erläggs av arbetstagaren själv får en stor konkurrensnackdel när de tävlar om offentliga upphandlingar vare sig det är stora infrastrukturprojekt eller andra investeringar som är föremål för upphandling.

– Vi kan aldrig acceptera denna till synes legala lönedumpning och otillbörliga konkurrens baserat på EU-rätten. Vi har därför idag lämnat en anmälan till EU-kommissionen för att få en politisk och rättslig prövning av frågan. Vi från fackets sida är mycket oroade över vad detta kan leda till i förlängningen. Nu måste Regeringen agera med full kraft mot EU-kommisionen för att motverka denna lönedumpning och ojusta konkurrens, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

–En undersökning av arbetskraften på stora statliga infrastrukturprojekt, Citytunneln i Malmö, Norra länken och Citybanan i Stockholm, visade att 45 procent av arbetskraften skattade i ett annat land. Det innebär enorma konkurrensfördelar i samband med upphandlingarna. Det handlar om miljarder kronor. Det handlar indirekt om otillåtet statsstöd. Byggnads kan inte heller begära konkurrensneutrala löner för de arbetare som får avdrag om inte bolaget går med på detta frivilligt. I samband med en del olycksfall har det också framkommit att utländska arbetare inte varit försäkrade någonstans, säger Mattias Landgren som är chefsjurist på Byggnads.

Det är möjligt att via EU-rätten legalt lönedumpa den inhemska marknaden trots tecknande av kollektivavtal. Möjligheten att göra detta baseras på EU-förordningen 883/04 som avser samordning av de sociala trygghetssystemen. Enligt huvudregeln ska anställda omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat där de arbetar, oavsett om de är bosatta där eller inte. Dock gäller att om en arbetsgivare sänder en anställd för arbete i annat medlemsland för arbetsgivarens räkning och arbetet förväntas vara i högst 24 månader, omfattas den anställde av hemlandets lagstiftning under hela utsändningstiden.

Om detta problem med utnyttjande av kryphål i EU-lagstiftningen får fortsätta uppkommer följande konsekvenser:

• Små och medelstora företag slås ut då de ej kan konkurrera på lika villkor, vilket leder till att,

• en stor informell ekonomi etableras där de företag som utsätts för denna till synes legala otillbörliga konkurrens inte har något annat val än att ägna sig åt svartarbete, dessutom

• kommer de stora aktörerna att söka arbetskraft från förmånliga länder ur ett kostnadshänseende vilket resulterar i en

• inhemsk hög arbetslöshet samt att fackföreningsanslutningen blir än mindre och i längden

• en fara för den svenska modellen med starka fack och arbetsgivarparter.

Uppdaterad: